Литературен форум  

Брой 19 (460), 15.05. - 21.05.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

 

Анна-Мария Тотоманова.
Анна-Мария Тотоманова. "Ние, висшето образование и Европа". Университетско издателство "Св. Кл. Охридски". С., 2001

Тази книга е един амбициозен замисъл. "Българското образование и наука в навечерието на преговорите за присъединяване към Европейския съюз", "Диверсификацията на висшето образование - проблем или благо", "Европейските стандарти за висше образование - движеща се мишена", "Кредитите - разменна монета или мерило за ефективност", "Въвеждане на образователните и квалификационните степени в България" и т.н. Това са само една малка част от акцентите в тази книга. Може би дълги години у нас липсваше адекватна преценка на системата на българското висше образование, липсваше съпоставка на образованието в Европа и в България.

"В тази книга е събран моят изстрадан опит на човек, който се опитва да съвмести своите изследователски нагласи със стихията на управлението. Тя представлява свеобразна история на реформата в българското висше образование през последните три години, която е успешна на законодетелно равнище, но условията за нейното прилагане тепърва ще се създават" - пише Анна-Мария Тотоманова.

Предимството на тази книга е, че поставя въпроси, разглежда пролблеми, но и дава предписания. Освен това има и практическа насоченост. Например главите - "Немският опит в сливането на висши училища" - "Провинция Долна Саксония", "Гледната точка на Министерството на образованието", "Гледна точка на потърпевшите" и т.н.

Дъждът. Антология
"Дъждът. Антология", съст. Людмила Малинова, Издателски център "Боян Пенев", Институт за литература, С., 2001

"Изначален и вечен в природата - дъждът е траен художествен образ в изкуството". С тази мисъл започва съставителката на книгата Людмила Малинова. Защото "мотивът за дъжда и неговият образ илюстрират духовните и естетическите търсения в българската лирика" - пак според Людмила Малинова. А прочитът на дъжда от включените в антологията автори е твърде различен. Самата антология включва поети от началото на века до наши дни, както се казва - от Иван Вазов, Пенчо Славейков, Мара Белчева, Кирил Христов, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Емануил Попдимитров, Никола Ракитин, Димчо Дебелянов, Гео Милев, Елиставета Багряна, Магда Петканова, Атанас Далчев, Александър Муратов, Веселин Ханчев, Александър Вутимски, Блага Димитрова, Радой Ралин, Усин Керим, Найден Вълчев, Първан Стефанов, Иван Теофилов, Николай Кънчев, Калин Донков.... до Петя Дубарова, Георги Господинов и Пламен Дойнов.

Всъщност антологията започва с народна песен.

Ситен дъжд вали като маргарит
моето либе коня седлае...
на кяр да иде на Каравлашко.
Азе му думам и му се моля:
"Поседи, либе, тая година,
тая година и тая зима:
пари се, либе, севга печелят,
младост е, либе, еднаж на света,
младост минува като росица:
заран я има, дене я нема!

(Книгата можете да закупите и през виртуална книжарница books.bg)

Сп.
Списание "Сезон". Есен. 2000

След лято - следва есен. След това - Антони Георгиев и "Европа, Европа". Текстът, който започва с - "Аз се казвам Антони Георгиев." И по-нататък става още по-интересен. 105 страници, които определено си заслужават, въпреки че това не не е най-точното определение за всичко онова, което следва... "Европа, Европа". И отново онази тема за жураналиста и писателя наведнъж... Но този път поставена в по-различни условия, от които ние сме свикнали. Това обече не е единствената причина "Европа, Европа" да бъде интересна. Може би защото екзотизмът в текста е отдавна надживян и въпросната "Европа, Европа" не става да се чете като пътеводител, примерно. Което е най-хубавото.

Това, което прави поредния брой на сп. "Сезони" отново силна книжка, са статиите на Албена Хранова, Валери Стефанов, Бойко Пенчев, Биляна Курташева, стиховете на Ани Илков, разказите на Деян Енев, "Малките амнезии" на Галина Николова. Не трябва да се забравя и Марин Бодаков и "Още не бих писал". Не само според мен - но и според други хора - добре, че го е написал...


"Българският език през ХХ век". Академично издателство "Проф. М. Дринов". Изд. "Пенсофт". С., 2001

Сборникът "Българският език през ХХ век" съдържа докладите, изнесени на националната конференция, посветена на проф. Ст. Стойков и 35-годишнината от отпечатването на т. I на Български диалектен атлас. Сборникът "Българският език през ХХ век" излиза под съставителството на Василка Радева.

В книгата са очертани основните тенденции в развитието на българския език, направена е оценка на съвременната езикова ситуация, поставя се въпросът за съвременната езикова методология, прилагана в научните изследвания. Научните доклади са обединени в четири глави - "Съвременен български език", "Българска диалектология. Лингвистична география", "История на българския език и неговите диалекти" и "Етнолингвистика. Социолингвистика".

Самият сборник отразява богатата и разностранна дейност на балгарските езиковеди и чуждестранни българисти при изследване и описание на нашия език във всичките му форми на съществуване, проява и употреба през ХХ век.

Българската литература

© 2001 Литературен форум