Литературен форум  

Брой 19 (460), 15.05. - 21.05.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

  С България в Словакия

Среща с българската общност в гр. КошицеСрещайки се с българите, живеещи в Словакия, останахме със следните впечатления за проблемите им:

 

Липса на информация за политическия, обществен и културен живот в България. До Словакия дори със закъснение не достига периодиката ни, вероятно поради слаба активност на местните частни разпространителски фирми.

 

Затруднения при упражняването правото на глас от сънародниците ни с българско гражданство. В Кошице българската общност редовно изисква и получава назначаването на комисия по време на избори. В Банска Бистрица обаче, представителят на местната организация на българите заяви, че нито той, нито някой от членовете на клуба им някога е гласувал и има представа каква е процедурата за това, ако прояви желание. Ниската активност в този град се дължи и на пълното отсъствие на информация за политическия живот в България.

 

Забраненото от закона право на българите със статут на постоянни жители на Словакия да участват в тамошните избори.

 

Отсъствие на помещения, където нашите сънародници да провеждат срещите си, поради което те в повечето случаи са спорадични или кампанийни – по повод някой от националните ни празници.

 

Изключителна бедност на университетските катедри по българистика откъм учебници, специализирана и художествена литература.

 

Липсата на лекторат във висши учебни заведения, където се изучава активно български език.

 

Вътрешни проблеми в по-добре организираните нашенски дружества.

 

И не на последно място – протест срещу употребата на нашенска ракия с типичната сладка словашка салата.

ЛФ

Българската литература

© 2001 Литературен форум