Литературен форум  

Брой 20 (461), 22.05. - 28.05.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

 Вместо некролог

Георги Спасов

На 14 май, призори, в 4 часа почина Георги Спасов - един истински приятел, човек и поет. Той даваше, а не вземаше. Гореше във всичко. "Огънят, като гори дървото, себе си изгаря" – написа Георги още на младини. И ние, които го познавахме, които му бяхме приятели и състуденти, всички ние сме получили по нещо от него. И все вярвахме, че ще има време да му върнем полученото.

А той ни напусна така внезапно, че ни направи вечни длъжници.

София, 15 май 2001 г.
Марин Георгиев, Борис Христов

Българската литература

© 2001 Литературен форум