Литературен форум  

Брой 20 (461), 22.05. - 28.05.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Сава Василев

Литературни празници

 

Организирането на празниците в началото на 90-те години от общината и катедра "Българска литература" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" се съпътства и от учредяване на Национална награда за литературна критика на името на двама видни литературоведи. За пръв път тя е присъдена посмъртно на Сабина Беляева. По-късно нейни носители стават проф. д.ф.н. Никола Георгиев, проф. д.ф.н. Светлозар Игов. Наградата се връчва за цялостен научен принос и популяризиране на българската литература. Присъждането става на всеки две години.

Четвъртата национална награда за литературна критика "Иван Радославов и Иван Мешеков" тази година бе присъдена на проф. д.ф.н. Иван Радев. Изборът е на жури в състав: председател проф. д.ф.н. Симеон Янев (СУ), проф. д.ф.н. Огнян Сапарев (ПУ), гл. ас. д-р Сава Василев (ВТУ). Наградата – паметна грамота, статуетка на проф. Константин Денев и 250 лв. – бе връчена от кмета на община Златарица П. Русев. Кратки доклади за двамата критици прочетоха гл. ас. д-р Сава Василев и ас. д-р Димитър Кръстев. Гл. ас. Елена Наблатанова от ВТУ представи новоизлезлия библиографски указател "Иван Радославов и Иван Мешеков", съставен от н.с. Живка Радева от библиотека "П. Р. Славейков", гр. В. Търново. След научния сборник "Иван Мешеков – критикът артист" (1993) и "Иван Радославов, Иван Мешеков. Книга от техни страници" (1996) това е третото издание, осъществено от катедра "Българска литература" и ръководството на общината. След това в заседателната зала на Общинския съвет се състоя кръгла маса на тема "Иван Радославов и Иван Мешеков – социално поведение и критически реакции". В нея взеха участие Симеон Янев, Димитър Камбуров, Иван Русков, Сава Василев, Димитър Кръстев, Николай Димитров, Страхил Попов.

Българската литература

© 2001 Литературен форум