Литературен форум  

Брой 21 (462), 23.05. - 04.06.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Боряна Баръмова

Палимпсест

 

"Палимпсест", изложба от живописни творби на Спартак Паскалевски в софийската галерия "Сезони"

 

Обикновено работата на художника е свързана с търсено усамотение в потъване на онова необходимо мълчание, когато в творбата идеите, мислите и чувствата се сливат в едно.

В тази експозиция художникът ни се представя с композиции, в които човешкото присъствие е един постоянен мотив.

Тъкмо към тази трудно уловима атмосфера на радости, вълнения и тревоги художникът Сп. Паскалевски показва устойчив интерес и по своему вярност. Тук са темите за "Празникът", "Клоунът", "Музиката" и "През реката". Към тях можем да добавим "Баланс" и "Разговарящ с птиците".

Всички те са изградени в деликатна сдържано студена гама. Цветността е приглушена в една изстрадана и мъдра меланхолия. Зрителят може да изпита удоволствие непосредствено от творческия акт, от неуловимите докосвания на ръката, играта на линията и цвета. Елементите на художествения език са преплетени в органична полифония. Линията, формата, обемът и цветът се взаимопроникват едно в друго – заглъхват и пак се обаждат, създавайки вибрираща живописна тъкан.

Двадесетината творби, изпълнени върху платното, залепено на твърда плоскост показват професионализъм и творческа зрелост, когато средствата са придобили онази прозрачност на художествения изказ, чрез която от пластовете на тяхната освободена игра се изливат внушения и чувства. И в същото време те са организирани в едно цялостно стилово звучение.

Живописната серия "Палимпсест" на Сп. Паскалевски очертава неразкрити възможности за този търсещ творец и подсказва за предстоящи нови творчески открития.

Българската литература

© 2001 Литературен форум