Литературен форум  

Брой 21 (462), 23.05. - 04.06.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Лидия Влахова

Изложба на Благовест Върбаков

 

В централното фоайе на Софийския университет бе открита първата самостоятелна изложба на младия художник Благовест Върбаков, амбициозно изявяващ се в областта на монументалното и кавалетното изкуство. Зад онова, което във видимия пласт на творбите на художника приемаме като освободена енергия на фриволната приумица, прозира желанието му да ни направи съпричастни към фината материя на изплувалия спомен. Алюзиите за визуално-конкретните и абстрактните цветови и образни структури в творбите му провокират многообразни асоциации за архитектониката на една форма и пространствените й конфигурации – и в натюрморта, и в пейзажа, в които по своеобразен начин се съчетават както лиричното светоусещане на автора, така и дълбоко присъщото му монументално чувство.

Особено силно впечатляват акварелните му пейзажи с неспокойната си и драматична художествена материя, подплатени с атмосферата на едно затворено и загадъчно състояние. Те се разпростират в диапазона от драматичната експресия до лирично-романтичното начало. Конструктивно осмислени с изисканата палитра на контраста, пейзажите на Благовест Върбаков въздействат и чрез промисленото аранжиране на светлината и цветовите акценти. Те са подчинени на желанието на художника да третира многообразно не само характерното в един мотив, но и да вникне в духовните първоначала на природата чрез широк спектър от емоционални състояния и художествено-естетически средства.

Българската литература

© 2001 Литературен форум