Литературен форум  

Брой 22 (463), 05.06. - 11.06.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 Лидия Влахова

Изложба на Йордан Шентов

 

В централното фоайе на Софийския университет бе открита юбилейна изложба на художника Йордан Шентов. Авторът е недостатъчно познат на българската публика, тъй като приблизително 30 години той представя своето творчество в Германия, Австрия, Швейцария, Холандия, Канада и други страни

Творбите на Йордан Шентов ангажират сетивата ни със сложната сплав на своята художествена образност, в която по своеобразен начин се преплитат черти от ортодоксалната ни иконография и художествено наследство, митология и фолклор със съвременни и универсални художествени внушения.

Авторът успешно се изявява и в иконописта, и в квалетната живопис (той е автор на патронната икона на Св. Климент Охридски, която сега органично се вписва в ансамбъла на изложбата) като съумява да съчетае библейски и евангелски сюжети с мотиви и образни превъплъщения на темата за тъжната "шутовщина" на артиста в самотното пространство на творчеството.

Композициите на Йордан Шентов са реализирани чрез експресивния език на цветови контрасти и усилена багрена звучност, подплатени с тънка деформация на рисунъка и изобразителните, силно изразени ракурси на формата.

В творбите на художника по своеобразен начин се преплитат индивидуално-личностни и общочовешки представи за съдбата на Човека и Света.

Обобщено, вероятно всичко това предизвиква засиления интерес на чуждестранните зрители и колекционери, които чрез неговото самобитно творчество успяват да се докоснат и да почувстват специфични нотки от яркото художествено наследство на българското изобразително изкуство.

Българската литература

© 2001 Литературен форум