Литературен форум  

Брой 23 (464), 12.06. - 18.06.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

Духът е над всичко

С Иван Костов, министър-председател на Република България, разговаря Милена Димова

 

Иван Костов- Г-н Костов, защо тъкмо в разгара на предизборната кампания, когато ангажиментите Ви са изключително много, решихте да проведете среща на тема "Българският национален дух през ХХI век"?

- Защото в най-големите неща духът е основното. Не може да се разбере какво сме направили през тези четири години, без да се възприеме идеята за България. Тъй като всичко се е правило в името на България, за доброто й. Обикновеният човек страда, лишава се, остава без работа, а същевременно страната ни трупа доверие, върви напред по един правилен път. За да се разбере това, за да станат ясни приоритетите на нашето управление, трябва да има плътна представа за българския дух. По тази причина, с цел да имаме представа точно какво се прави, духът трябва да се постави на неговото заслужено място - да бъде най-отгоре, над всичко. Това е необходимо, за да се осмислят усилията. Иначе всичко се превръща в една материална прозаичност, в нещо тривиално, в нещо ежедневно и във всички случаи неизвисено, незаслужаващо доверие.

- Напоследък с успех изнасяме български интелектуален продукт - и то не само изкуство. Как оценявате това и бихме ли могли да го превърнем в печеливша за страната дейност?

- Ние наистина изнасяме културни продукти и така разкриваме пред света духовната си същност. Но това далеч не е достатъчно. Първо, защото самото духовно богатство, което България притежава, е много по-голямо от онова, което показваме. И второ, защото не сме се научили да го правим както трябва. Не го правим професионално, не го правим достатъчно добре, не го превръщаме в част от нашата национална идентичност.

- Имате предвид липсата на посредник между културния продукт и пазара?

- Имам предвид неразвитата пазарна среда, неразвитите институции, намиращи се често в затруднено положение. Така че много неща ни липсват още. Липсва, така да се каже, пазарната обвивка на духовната сфера.

Българската литература

© 2001 Литературен форум