Литературен форум  

Брой 23 (464), 12.06. - 18.06.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Румен Стоянов

Непосилие

Искам да живея и умра без спомени:
да изживявам мига тъй силно и дълбоко,
че да го изчерпвам докрай, след край,
та да не оставя паметови белези,
не искам мигове, през времето провлачили
споменовите си
опашки:
искам гущера,
не шаващата му откъсната опашка.
Искам мигът да ми оставя
единствено желанието
да изживея следващия миг
също тъй до капка, пълноценно.
Не искам да съм вол,
живеещ спомени преживяйки,
искам да живея живот от безостатъчности:
искам охлюва (всякакъв, но жив),
не искам слузестата диря.

Българската литература

© 2001 Литературен форум