Литературен форум  

Брой 25 (466), 26.06. - 02.07.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Анна Ахматова

Антична страничка

Смъртта на Софокъл

"Тогава царят разбрал,
че е умрял Софокъл"
легенда

Над неговия дом в нощта кръжал орел.
Цикади пеели - хор мрачен за починал...
В мига безсмъртният бил своя път поел
и вражеския стан край своя град отминал.
А царят, който спял, видял насън в нощта
как Дионисий сам снел страшната обсада.
Атина спускала покойника в пръстта
и го почела с чест, каквато му се пада.Александър пред Тива

Славолюбив е бил и страшен царят млад,
когато казал той: "Ще смажеш Тива!"
Огледал войнът стар с мощта си горделива
добре познатия му стародавен град.
На огъня жесток градът подложен бил!
Врати и храмове броял напрегнат царят,
но се замислил в миг и лично наредил:
"Бди за дома на Пиндар, да не събаря!"

Превод от руски: Георги Мицков

Българската литература

© 2001 Литературен форум