Литературен форум  

Брой 27 (468), 10.07. - 16.07.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Иван Младенов

Извън азимутите

 

Георги Мицков (80)
Сянката на съдбата му
		    отреди
рой петилетки на яростно
		   мълчание.
Но изящното слово той 
		    подреди
тъй, че ехти божественото
		  призвание.

Николай Цонев (75)
Брада на клошар - усмивка на 
		    артист.
По хоби е рибар - нещатен
		   хуморист.
А щом "От А до Б" почне да 
		    осмива,
без стръв лови шарани за 
		   "Архива".
И вдига тост за чукане
със "Дяволско шушукане".

Ваня Бояджиева (70)
Дунавска русалка литна към 
		    Шоплука
и с перо се включи в битка
 	     за човечност.
Язвите откри в словесната 
			наука,
та мехлем предписва за 
	   духовна вечност.

Първан Стефанов (70)
В насрещно време шопски 
		    козирог 
пътува към усмивка с 
	     поетично ято.
От премълчаната любов е
		     строг,
но цигански лета му нарои 
		    душата.

Димитър Коруджиев (60)
Като апостол божи 
	  свободата слави -
правдивото му слово е 
	    христово семе.
В градината със косовете
           той е славей
и дава тон на грачещото 
		     време.

Евгени Кузманов (60)
Ваятелят излезе от ателието
и литна с чайките далече от 
 		     брега.
Попадна в остров на горилите. 
		     И ето:
с романи ги очовечава до- 
		     сега...

Иван Цанев (60)
Откакто с майсторлък е 
		   той зает,
неделен земетръс люлее 
		    всички.
С душа на ангел, с тяло на 
		     аскет,
извая "Три сестрички" - 
		  дъщерички
и ЛИРИКА на златоуст поет.

Йордан Попов (60)
С кралимарковски мустак,
с чудомировско перо,
с многооцветен байрак,
(и със Главния ортак) -
води СТЪРШЕЛско хоро.

Кръстю Пастухов (60)
Когато авторът е чиста 
		   личност,
жигосва властния пигмей без 
		     страх.
Пред сатирата му диаболична
прекланя се и моят шаржов 
			 смях.
(Защо ли критиката ни 
		   двулична
мълчи за него - не разбрах?)
Българската литература

© 2001 Литературен форум