Литературен форум  

Брой 27 (468), 10.07. - 16.07.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Maрияна Фъркова

Близкият Илия Бешков

 

Илия Бешков. "Аз ще бъда далече". Изд. "Слово". Велико Търново, 2001Великотърновското издателство "Слово" продължава своята авторитетна поредица "Нова българска библиотека" с още един незабравим български автор - Илия Бешков. Съставителството на тома със заглавие "Аз ще бъда далече" е на Петър Змийчаров, като още в началото трябва да се отбележи открояващата се със значимостта си негова обзорна статия "Думи за думите на Бешков". Змийчаров успява в малко на брой страници да обхване най-характерното от личността и творчеството на Илия Бешков, спира се на противоречивостта му и се опитва да я обясни, в сравнителен анализ търси мястото на нашия творец в световното изкуство. В книгата са включени най-интересните есета, размислите на твореца за приятелите и за нещата от живота, автобиографични страници, разговори с Бешков, някои от които се появяват за първи път.

Както и всички останали книги от тази поредица, изданието е обогатено с ценни биографични и справочни бележки, дело на Александър Бешков, автор и на предговора. Като прибавим и включените 34 броя факсимилета и илюстрации, става ясно, че подобна книга не се нуждае от голяма реклама, за да заеме своето достойно място в нашата литература.

Българската литература

© 2001 Литературен форум