Литературен форум  

Брой 27 (468), 10.07. - 16.07.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Maрияна Фъркова

Живописният свят на Никола Танев

 

Никола Танев. Представен от Ружа Маринска. С., 2000Обект на изследователските умения на известната наша изкуствоведка Ружа Маринска е живописецът Никола Танев. Авторката се е постарала с вещина да вникне в неизследвани до момента дълбочини на неговото творчество, да проследи житейските му пътища у нас и в чужбина, за да изведе оттам своите обобщаващи картини. Тя съумява да го постави в контекста на времето и да обясни особеностите на неговия живописен свят, чието творческо начало извиква асоциации с импресионизма (Танев получил поощрение от самия Клод Моне). Ружа Маринска характеризира Танев като "предразположен като темперамент" към подобен тип изкуство, въпреки че импресионизмът вече залязва, а той продължава да се задълбочава в диалога си с живата природа, да се захласва пред минорните си настроения и да нанася с чисти цветове своите къси и разнопосочни мазки. С познания за живописните ни традиции е направен анализ както на ранното творчество на художника от началото на миналия век (включително и престоя му в Австрия и Германия), така и на годините на неговата зрелост, чийто обект на пресътворяване е "родното", българските градове с къщите, дворовете, пазарите, градините... Авторката отделя специално няколко глави от текста си на увлеченията на Танев по Карлово, Балчик и София, където са нарисувани едни от най-ярките му платна. Ружа Маринска се спира и на третираната от художника тема за жената, останала некоментирана от критиката, както и житейската му съдба след 40-те години и до самата му смърт.

Изданието е двуезично и е съпроводено с богат илюстративен материал.

Българската литература

© 2001 Литературен форум