Литературен форум  

Брой 28 (469), 11.09. - 17.09.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Два погледа - една истина

Харалан Александров

И на село е така

 

- Да поговорим за интелектуалци от типа на Стефан Цанев и Недялко Йорданов, които винаги са готови да заемат позиция, да отсъдят?

- Това са патриарсите - те са лидери на общественото мнение в своя свят. Тези хора, в своята етична система, в своя морален порядък, са носители на морала. Само че този морал не е релевантен повече. Те са почтени по един обречен начин. Това е точно типът интелектуалец и типът народен трибун, отглеждан, възпитаван и създаван от един свят, който беше организиран около тотална власт и около ширпотреба. Те са жертва, както сме и ние, само че по друг начин. Едно поколение е вкарано в този калъп, възприело е фалшивото его на човек, който трябва да реагира, сърцето му трябва да тупти с поривите на икономиката, да се възмущава, да ходи да съветва вождовете и да поучава. Ключовото е дидактиката. Това са със сигурност таланти, които са били употребени. Когато живееш с нарцистичната мисъл, че си говорител и носител на морала, неизбежно ставаш смешен и нелеп в момент, в който има толкова версии за ценности и за морал; в момент, в който трябва да има дебат, а не патриарси, които се произнасят. Умопомрачителният конфликт е, че тези хора веднъж са морални стожери, след това са на трапезите на откровени феодали. Понеже патриарсите са програмирани за това да говорят от името на широките народни маси и да изказват позиции - най-често тежко некомпетентни, по всички въпроси, те имат абсолютната слепота как се себеопровергават и себе-разрушават в момента, в който седнат на трапезата на Илия Павлов. Само че това не им минава през ума, няма как да го видят, защото то е валидно само за хора, които вече са живели в другия свят. На село обикновено е така - ако откраднеш кокошка, заслужаваш секира; ако откраднеш 10 милиона, си достоен за ниски поклони и ти целуват стремето.

 


Из интервю във в. “Капитал”, бр. 35, 1-5 септември 2001 г.

 

Бел. ред. Заглавието е от редакцията

Българската литература

© 2001 Литературен форум