Литературен форум  

Брой 29 (470), 18.09. - 24.09.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Оля Стоянова

За ползата от литературните анализи

 

Никола Георгиев. "Литературни анализи". ИК "Скорпио". С., 2001Анализи по българска литература на проф. д-р Никола Георгиев, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски". Това, което е по-важно – в случая е, че проф. Никола Георгиев е един от водещите литературни критици през последните трийсетина години. Носител на Хердерова награда за 2000 година. Едва ли е необходимо друго представяне...

Това, разбира се, предполага и едни от най-добрите разработки. "Литературни анализи" е един от най-пълните сборници с анализи на Никола Георгиев.

Първоначалната цел на сборника е да събере възможно най-качествените текстове, които да бъдат в помощ на кандидат-студенти, студенти и дори ученици в горните класове. По-късно идеята е доразвита и сборниците се правят с цел да включат най-представителното от творчеството на Никола Георгиев.

"Съпоставките, както всичко, което прави Никола Георгиев, са интересни и разкриват неподозирани особености в съпоставените произведения. Друг е въпросът доколко това са централните особености на произведенията, доколкото на тази основа могат да се правят убедителни (а не само интересни) изводи от исторически и социалнопсихологически характер, отиващи до връзка със злободневието на настоящия момент" – пише доц. Мария Герджикова.

В сборника "Литературни анализи" I част са разгледани "Ботевата балада "Хаджи Димитър", "Жанр, херменевтика и един прочит на "Хаджи Димитър", "От Хилендар до Шипка – Иван Вазов "Епопея на забравените", "Спи езерото" - Пенчо Славейков", "П. Яворов – "Градушка", "Трагизмът и величието на бунтовната песен – П. Яворов, "Арменци" и още, и още...

Не може да бъде пропуснато и едно основно качество на работите на Никола Георгиев. Става въпрос за изключително ясния и прост език. Няма изкуствено усложнен жаргон, излишно словестно разточителство, неясни термини... А това е качество, което трябва да бъде оценено.

Съставител на сборника е доц. Мария Герджикова.

 

[Книгата можете да закупите и през интернет с намаление]

Българската литература

© 2001 Литературен форум