Литературен форум  

Брой 30 (471), 25.09. - 1.10.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Светлозар Игов

Плач за Евтимий

 

В чия ли забрава живееш сега,
светило
на търновската страна?
Не те намерих.

Преплитах нозе и плетох слова,
кършех ръце, прекланях глава.
Не те намерих.

Вървях към устия и срещу залези,
вървях към извори, изгреви, писъци,
какво ли само не извървях.
Не те намерих.

Андроник, Стефан, Муса, Мурад,
Мария, Петка, Плутарх, Александър.
В Бачково, в Бдин, във Бели град
в гроба на царства и на божи гроб
изгубих себе си.

Русолявия лес завря глава
между гърдите на рижа красавица.
Белите кристалчета имплозираха
в зелени пламъци.

Бродим странници по тази земя,
изгнаници на небесни отечества.
Царствата гинеха, гниеха царе,
смучеше ги червото на историята.

А народите бягат от бряг до бряг,
от мазе до мазе,
от гроб на гроб
и един другиму във утробата?

Реката се дръпна във извора.

Ще ни открият ли онези след нас,
мъката ни ненаписана?

Или ще капнем от окото на господа
като сълза неизтрита?

Българската литература

© 2001 Литературен форум