Литературен форум  

Брой 30 (471), 25.09. - 1.10.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Свилен Стефанов

Изложба на клуб "Вар(т)на"

 

Вар(т)наВинаги е удоволствие да видиш новата изложба на варненския клуб "Вар(т)на". Това са автори със своя позиция и почерк в съвременното българско изкуство. Тази тяхна позиция се съдържа в избора им на изразни средства и начин на мислене. Средствата идват от традицията на класическия концептуализъм, а мисленето може да се определи като поетично, мистично и дори религиозно. Дори когато тези елементи не винаги са отчетливо изведени, налице е една минимализираност на творбата, която сама по себе си я превръща в отстранен обект, преди всичко предназначен за съзерцание.

Вар(т)наВ последните години клубът кани в своите представителни изложби художници от други градове на страната, които имат близки артистични търсения. Така е и сега, въпреки спецификите на експозиционното пространство на издателство "Зограф", което предлага чудесен двор, но неголямо вътрешно пространство. Художниците са вече достатъчно известните адепти на новите форми в българското изкуство: Владимир Иванов, Цветан Кръстев, Ангел Ангелов, Стефка Георгиева, Росен Радоев, Илия Янков, Явор Цанев и Орлин Дворянов.

Цялостната изложба се държи в типичния сдържан концептуален темперамент и амплитудите в качеството между отделните работи не са големи. Акцентът поставям върху четири работи и първата от тях е "Малко синьо" на Владимир Иванов. Това е намеса в старинния прозорец на една от ограждащите двора къщи – в общото сиво на старата неподдържана къща изведнъж блясва свежо и студено синьо стъкло. Тук смисълът се конструира от контраста между материала и цвета – интервенцията не изисква непременно "забелязване" – това е работа, видима за хора със специфична култура на сетивата. Също толкова съсредоточен в себе си е камъкът(?) на Явор Цанев, наречен "Krux" (Кръст). Отново обект за съзерцание, който с невидими средства изплита мрежата на артистичното качество. На усета за мимолетността на живота се е отдал Орлин Дворянов в инсталацията "Съм". Цитирам един от текстовете в нея: "Животът изтича, времето ми е отброено". И накрая, но не като значимост, идва изпълнената в духа на "летризма" работа на Цветан Кръстев "Скрито сини вечнозелени растения в очакване на петия сезон". В двора растат красиви стари чимшири и съвършено семплата табела с текста е забита пред тях. Накратко идеята, заложена в текста: съществува скрит пети сезон, а зеленото е съставено от синьо и жълто. Зеленото се подменя през есента от жълтото, а синьото – то винаги остава скрито, съществувашо в химията на растението и нашите знания за цветовете. Синьото е цветът на петия сезон и го очаква.

Очевидно "Вар(т)на" е клуб, където си дават среща западната традиция в съвременното изкуство и съзерцателността на източните учения. Впрочем ето как започва уводният текст на Владимир Иванов в първия брой на вестника на групата: "Веднъж Лао Дзъ поканил Марсел Дюшан и Алберт Анщайн на чай в 5 часа след обяд. За по-оригинално той избрал мястото на срещата не на брега на Жълтото, а на Черното море. Впоследствие се оказало, че чаят е само повод за една много тайна среща с извънземни. Не е сигурно, че срещата се е състояла, не се знае нищо и за резултата от нея, но е факт, че малко след това, през последния месец на 1996 година, в близост до мястото на гореспоменатата чайна церемония възниква клуб "Вар(т)на".

Изворите на вдъхновение са посочени, стратегията е пределно ясна, остава ми само очакването за нови изложби, където вероятно ще видим и още един от основателите на клуба - Веселин Димов, който сега мистериозно отсъства.

Българската литература

© 2001 Литературен форум