Литературен форум  

Брой 33 (474), 16.10. - 22.10.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Галина Бояджиева

Философия на културата

 

Философия на културата"Философия на културата. Първооснови на културното битие" е първата у нас монография, свързана с анализа на човешката разумна дейност, нейните историко-философски и ценностни аспекти, обуславящи определена сфера на разума. Появата й на книжния пазар е плод на дългогодишна изследователска работа на автора, доц. Росина Данкова. Изданието представя лекционния курс по философия на културата, който доц. Данкова изнася пред студенти във Философския факултет при ВТУ "Св.св.Кирил и Методий".

Изложението на научния труд съдържа студии, обединени в три основни раздела, озаглавени "Увод във философията на културата като метафизика", "Култура и разум" и "Културна антропология и аксиология".

Акцентът в изследването е поставен върху орфическата и неоплатоническата традиция в културата по нашите земи, като за целта са използвани редица артефакти и архетипове. Някои от тях - кремъчна стрела от праисторическо селище при микроязовира на с. Коевци, Павликенско, антична фибула от Казанлък, ритуална сцена с цикъла "делник – празник" в пещерата Магурата и пеласгийска ритуална каменна брадвичка, са открити от доц. Росина Данкова и се популяризират за пръв път. Сред оригиналните, непознати досега артефакти са късносредновековна бронзова гривна от местността "Пази мост" край с. Горно Павликени, Ловешко, и неразчетен надпис от исихастки средновековен скален манастир при гара Каспичан, Шуменско.

Според автора "Философия на културата" показва стремежа на човека към отвъдното, към съпреживяване на Космоса, на небесното тук, на земята. Схващането на древните за небесната йерархия намира израз в книгата чрез семиотически и неоплатонически анализ на ранните представи за безсмъртието на човешката душа и нейния стремеж към истина, свобода, красота и към върховното Благо.

"Философията на културата е културата на човешкия разум, търсещ себе си и извайващ себе си в изконните ценности на осмисления посредством неговите висши цели живот", обобщава в заключението на монографията доц. Данкова. Философията на културата е и философия на историята на пробуждащия се за свобода човешки разум чрез културните образци. Тя преоткрива трансцендентните основания на разума за творчество.

Доц. Росина Данкова е автор на над 100 научни публикации, студии, книги. Нейни изследвания са превеждани на английски, немски и руски език. Миналата година за високи постижения в областта на науката и културата тя бе номинирана за "Жена на годината" от Американския библиографски институт.

Българската литература

© 2001 Литературен форум