Литературен форум  

Брой 33 (474), 16.10. - 22.10.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Ивайло Иванов

Творчество

Това паяче
като безработен съпруг
виси върху единствената нишка,
останала от сватбеното було.
И всички го упрекват за лентяйството.
Но бог поне – надявам се – разбира го
и понякога му праща
нужния ветрец.

Тогава – цялото обзето от духа –
потрепва то
и толкова е крехко,
че лъчите
се пречупват през него.
Гадаене на ръка

Резки по дланта ми
като релси.

Линията на таланта е безкрайна,
Линията на живота ми е глуха.

Българската литература

© 2001 Литературен форум