Литературен форум  

Брой 33 (474), 16.10. - 22.10.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

Доброто е по-силно

д-р Иван Колчаков, кмет на Община Пазарджик пред в. "Литературен форум"

 

- Тази година е юбилейна за Вас. Каква е равносметката, която правите като човек и като кмет на община?

- 40 години са добър повод за равносметка, но когато човек я прави сам, тя винаги е субективна. Само оценката, дадена от времето и обществото, може да бъде относително обективна.

Човек се изгражда като личност непрекъснато чрез възпитание, образование и работа в семейството и обществото. Имам прекрасно семейство – съпруга и две дъщери. Мечтаех да стана лекар и през 1987г. завърших медицина с отличен успех. На 30 години, след специализация в Медицинска академия – София, придобих специалност "Анестезиология, реанимация и интензивно лечение". Седем години работих в клиника по анестезиология и реанимация в Пазарджишката болница.

През 1993 г. започнах реализацията на една моя идея за създаване на една от първите частни болници "Ескулап", която беше открита следващата 1994 г. Заедно с моите съдружници от България и Германия превърнахме идеята в реалност – модерно здравно заведение, където получават медицинска помощ, диагностика и лечение десетки хиляди хора от страната и чужбина и се извършват годишно над 1 000 операции под обща анестезия (около 5 000 съм извършил аз като анестезиолог за 10 години).

За мен като първия управител на болницата и за моите колеги реализацията на този проект беше истинско предизвикателство.

От доста години обществените проблеми и процеси са част от моите ангажименти.

През 1991 г. бях избран за общински съветник в Община Пазарджик. Като председател на комисията по здравеопазването, младежта и спорта осъществихме първата приватизация на публично здравно заведение в България, което работи и днес.

През 1995 г. бях избран отново за общински съветник, а през 1997 г. за народен представител в 38-то Народно събрание, където работих в комисията по здравеопазването, младежта и спорта и комисията по труда и социалната политика. Участвах в приемането на над 200 закона, но с особена значимост за мен бе приемането на пакета закони за смяна системата на здравеопазването в България и Закона за съсловните организации (на лекарите и стоматолозите). През 1990 г. като делегат на възстановителния събор на БЛС участвах в неговото възраждане.

През 1999 г. бях назначен от Правителството на Република България за първия областен управител на новосформираната Пазарджишка област – ангажимент, който отново бе изпълнен с предизвикателства и нелеки управленски решения.

Кмет съм на Община Пазарджик от 1 ноември 1999 г. За съжаление поех управлението на общината в изключително тежко състояние. Само няколко примера:

· дефицит в бюджета около 25% (извършени и неразплатени разходи);

· 3 месеца неизплатени заплати (от месец август). Показателно беше посрещането ми от стачка на учители, начело с д-р Желязко Христов;

· 6 месеца не бяха изплащани социални помощи и лекарства на социално слаби граждани;

· беше изключено уличното осветление и липсваше отопление в здравни, социални и учебни заведения по финансови причини;

· преустановено бе сметосъбирането, сметоизвозването и снегопочистването.

Тази тежка ситуация наложи спешни и сложни реформи на ръководния екип на администрацията и създаване на програма за финансова стабилизация и ефективно управление на ресурсите.

Изпълнението на тази програма и цялостната ни управленска политика постигнаха заложените цели. В края на 2000 г. Община Пазарджик редуцира задълженията си на около 2 млн. лева, приоритетните разходи се изпълняваха без закъснение от месец март. За една година, декември 1999 – декември 2000, безработицата се редуцира от над 23% на под 19% - повече от 4%. Този факт е резултат от възраждането на предприемачеството и подема на икономиката в общината. В Пазарджик се реализира първата бензиностанция на OMV извън София, първата приватизация на поликлиника в България, започна изграждането и през месец март 2001 г. бе открит първият хипермаркет на "Евробила" извън София.

Община Пазарджик се нареди в края на 2000 г. между 70-те български общини – надеждни кредитополучатели.

Днес ние сме една от 11-те общини преизпълнили собствените приходи:

Неданъчни – първо полугодие на 2000 г. - 1,8 млн. лв.; 2001 г. - 2,8 млн. лв.

Данъчни – 2000 г. - 3,8 млн. лв.; 2001 г. - 4,8 млн. лв.

и сме една от 13-те общини в България без неразплатени разходи и задължения.

В същото време последната година включително и 2001 г. държавата ни осигурява целеви средства за капитални разходи в изключително ограничен размер. За тази година 100 хил. лв. – при 128 хил. жители – около 78 ст. на човек от населението – един от най-ниските показатели в страната.

Въпреки това успяваме да осигурим средства за инвестиции. Тази година те са 1 млн. 150 хил.лв. + 100 хил. лв. от държавния бюджет (за първи път в годините на преход над 6% от бюджета са за инвестиции – основно от собствени средства).

Аз съм доволен от постигнатото от моя екип, макар че винаги може да се направи повече и по-добре.

- Оценявате ли като успешна изтичащата година за Вашата община и с кое събитие тя ще остане в съзнанеито Ви?

- 2000 година беше годината на стабилизация на Община Пазарджик и изпълнението на тази задача осигури добрата основа за превръщането на 2001 г. в година за растеж и развитие. Днес в много сектори и програми ние сме първи в страната или между първите.

Трудно е да се определи едно събитие, с което да се запомни годината. Ако използвам повода за моята 40 годишнина, бих казал, че малко поколения имат щастието да живеят в две хилядолетия, а е истинско предизвикателство да си кмет във време на толкова дълбок обществен преход и както е казано в една китайска мъдрост "най-интересно се живее в трудно време".

- С какво от направеното от началото на мандата се гордеете най-много?

- Новият, млад, ентусиазиран и висококвалифициран екип.

Резултатите от нашата работа – по финансово-икономически показатели нашата община за по-малко от две години премина от групата на бедстващите в групата на най-стабилните в страната.

Пазарджик е участник в програмата "Градове на промяната" на Световната банка и най-голямата немска фондация "Бертелсман". Това е програма за Централна и Източна Европа с участието на Полша, Унгария, Словакия, Латвия и България. Ние представяме България в програмата – екология и твърди битови отпадъци.

Спечелихме участие в програма на Европейския център за опазване на околната среда в Будапеща за създаване на общинска програма за екология и заедно с Белоградчик сме представители от България.

Ние сме един от осемте български града в американската програма за техническо побратимяване с американски градове, организирана от Международната асоциация на градските управи (САЩ).

Спечелихме в международна програма изграждането на един от седемте бизнес инкубатора в страната.

Трудно е да се изброят всички международни програми и проекти, които са спечелени от Община Пазарджик, но това, че ние вече сме търсен партньор е гордост за нас. При посещението си в България държавният министър на Кралство Белгия и председател на Европейската народна партия (най-голямата в Европарламента) бе попитал в посолството кой град в провинцията да посети и след препоръки бе наш гост.

Особена чест за мен бе провеждането на Деня на българската община през 2000 г. в град Пазарджик. С организираната Национална научна конференция от НСОРБ, съвместно с БАН и Историческия музей Пазарджик, историята за местното самоуправление в България за първи път бе научно обобщена и представена на академично ниво.

Тържествата завършиха с международна научна конференция за развитието на местното самоуправление в процеса на евроинтеграция. Гост-ръководител бе г-жа Памела Плъм – бивш председател на Асоциацията на градските управи в САЩ. За първи път бе връчен символът на местната власт – огърлица (учреден със закона от 1882г.) на президента на Република България г-н Петър Стоянов при участието на посланици – представители на повече от 10 страни от света.

Това е част от направеното в този мандат, с което се гордеем.

- Какво си пожелавате през юбилейната за Вас година?

- Да сме живи и здрави, да има мир на земята и у нас!

Да се обичаме и да знаем, че доброто е по-силно от злото.

Българската литература

© 2001 Литературен форум