Литературен форум  

Брой 36 (477), 6.11. - 12.11.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

Koгато "Труд" се не труди

 

Катя Кузмова-Зографова, Методи Попов. "Интелектуалецът Емануил Попдимитров". ИК "Труд". С., 2001 Книгата е приносна като историческо изследване /в т.ч. и архивистко/ на неизвестната, по ботевски националнозначима дейност на Ем. Попдимитров за каузата на Западните покрайнини, както и като нов литературоведски поглед към делото на брилянтния лирик. Толкова по-дразнещо е, че под красивата корица от известния художник Виктор Паунов се откриват издателски пропуски, които са повече от смущаващи. Първият е липсата на съдържание. "Кой кой е" в книгата ще научим, ако не прескочим предговора, в който това става ясно. Обаче той самият е артисал неавторизиран...

Коя е причината за тази "Трудова" немара към огромните граждански и словесни приноси на несправедливо позабравения Емануил Попдимитров? Дали че изданието попада в категорията "непечеливши", та се е оказало попретупано? Че даже и коректор не го прегледал, за да отстрани правописната грешка в рефрена на поетическия шедьовър "Ирен", рецитиран наизуст от поколения ценители на изящното слово. И не само нея...

Всичко това не е твърде интелектуално, май!

ЛФ

Българската литература

© 2001 Литературен форум