Литературен форум  

Брой 36 (477), 6.11. - 12.11.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Владислав Богоров
адвокат

Oще за защитата от контрольори

 

В предишния брой ви занимах с първата възможност да съдите градския транспорт. Тя е да водите гражданско дело за обезщетяването ви за причинено от компанията непозволено увреждане. Сега ще допълня, че е за препоръчване да не изчаквате изтичането на петгодишния давностен срок за завеждане на това дело. Защото петгодишен е срокът за непозволеното увреждане. За договорната отговорност давностният срок е едва тригодишен. Може да се поддържа, че грубото отношение на контрольорите не представлява непозволено увреждане от страна на компанията, а е неизпълнение на договор или – както казват правистите – че отговорността е договорна, а не деликтна. Става дума за договорното правоотношение, в което вие встъпвате, щом се качите в превозно средство на "Столична компания за градски транспорт" ЕАД. Тук трябва да се спомене, че обикновените хора под "договор" разбират лист хартия, върху който са записани уговорките. Листът обаче е документът, върху който е закрепено съдържанието на договора, а самият договор е правоотношение, а не документ. Затова договорите освен писмени, могат да бъдат устни. Качването в градския транспорт е именно моментът, в който се сключва един такъв неписмен договор. (Правистите говорят за сключване на договор чрез така наречените КОНКУДЕНТНИ или още мълчаливи действия, понеже този договор всъщност не е и устен. Той е мълчаливо сключен.) Имаме предложение за сключване на договор и приемане на това предложение. Градският транспорт отправя предложението, като пуска един трамвай или автобус по даден маршрут. То е отправено до неопределен кръг пешеходци. Договорът се смята сключен в момента, когато предложението се приеме. Приемане е налице, когато един от тези пешеходци се качи в превозното средство. Задължение на градския транспорт е да го пренесе до дадена точка от маршрута, а задължение на пътника е да си продупчи билет. Освен тези основни задължения, съществуват множество други, закрепени в Закон за задълженията и договорите, в Търговския закон, в наредбата на Столичния общински съвет, регулираща транспорта (пиша с малка буква "наредбата", понеже тук не изписвам нейното собствено име) и в други нормативни актове. Например пътниците са още длъжни да не чупят трамвая, а градският транспорт е длъжен да ги транспортира невредими и така нататък. С една дума, за да отрежете на градския транспорт възможността да поддържа, че давността е изтекла, не чакайте да изтекат пет години от случката, а подайте исковата молба до изтичането на три години. А - понеже в България и простите дела се бавят с години, изобщо не чакайте, ами подавайте веднага.

А сега за втората възможност да съдите транспорта, лесната. За целта трябва да ви съставят акт, че пътувате без билет. Това не е никак лесно: контрольорите искат пари, а не паспорт. Искат да вземат, а не да пишат, въпреки че наредбата на Столичния общински съвет е изрична: който не плаща 4 лева, му се съставя акт за 40. И все пак съм виждал със собствените си очи хора, на които са съставени актове. Може би ще се наложи да ви хващат поне десет пъти без билет, докато най-накрая не ви съставят акт. Обикновено – след обиди, заплахи и загубено време – ще ви оставят да си вървите, без да ви вземат пари и без да ви съставят акт. На пръв поглед е странно нали? Предпочитат 4 вместо 40. Предполагам, че си имат добра причина да го правят. Или компанията не ги стимулира за съставени актове, или успяват да присвояват от събраните на ръка пари, или ужасно ги мързи да пишат, или не знаят азбуката. Както и да е, това не е нашата тема. Важно е да помните, че документ за самоличност се показва, а не се дава. Показвате личната карта така, че контрольорът да прочете данните, но я държите здраво, за да не я грабне. Да подавате документ за самоличност сте длъжни само на полицай, следовател или съдия. Ако са недоволни, нека ви водят в най-близкото поделение на МВР! Очевидно е, че и тук, както при метод № 1 за съдене на транспорта, не трябва да сте сам, понеже контрольорите се движат на глутници. Какво правите по-нататък - в следващия брой.

Българската литература

© 2001 Литературен форум