Литературен форум  

Брой 40 (481), 4.12. - 10.12.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Книгите

 

Змей Горянин,

Змей Горянин, "Епиграми", изд. "Българска сбирка", С., 2000.

Епиграмите на Змей Горянин, обединени в едно солидно томче от около 160 страници, със съставители Росица и Вихрен Чернокожеви и предговор от Вихрен Чернокожев, са уместно напомняне за едно непознато за широката аудитория име. Змей Горянин (псевдоним на Светозар Димитров) е автор на над 50 книги и брошури. Жертва на времето си обаче, той, наред с Райко Алексиев, Йордан Бадев, Трифон Кунев, Владимир Полянов, Димитър Шишманов и много други, остава в списъка на премълчаните български писатели. След като през 1942 г. за кратко се оказва цензор в Дирекцията по печата, през 1945 е осъден от Народния съд. Оттам нататък съдбата му е лесно предсказуема. Настоящата книга е плод на една рядко добра литературноисторическа работа. Съставена е изцяло по ръкописи, предоставени от съпругата на автора, г-жа Соня Димитрова, и от г-н Кирил Захаринов.

[купете онлайн!]

Свилен Стефанов,

Свилен Стефанов, "Изкуство между традицията и провокацията", изд. "Литературен форум", С., 2001.

В "Изкуство между традицията и провокацията (критически фрагменти от 90-те)" Свилен Стефанов представя личните си критически реакции към българското изкуство от последните няколко години. 90-те години на ХХ в. като време на "опозиционен нихилизъм"; феномените на естетическия бунт на "втората концептуалистка вълна за промяна на артистичния ландшафт в страната" (С.С.); портрети на модерни автори, техни манифести и най-важни публикации – това са централните тематични топоси на книгата. Разбира се, в този спектър влизат и личностите, конципирали политиката на софийската галерия XXL, с която неизменно бива свързвано името на Свилен Стефанов.

Българската литература

© 2001 Литературен форум