Литературен форум  

Брой 40 (481), 4.12. - 10.12.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

Руска класическа епиграма

(XVIII - XX в.)

 

Михаил Херасков (1733-1807)

 

Епитафия на писаря

 

За подкуп и грабеж, осъден в гроба влезе:

нагоре литна тялото, душата долу слезе.

 

 

Иполит Богданович (1743-1803)

 

Из “Епиграмни пословици”

 

Не давай милост на злодея,

че после той, самонадеян,

ще беси другите със нея.

 

 

Аким Нахимов (1782-1814)

 

На писаря

 

“Аз служа на родината като войник,

не е ли вярно?” - питаш ме и гледаш мило.

О, вярно е, приличат си перо и щик,

но своя кръв пролива той, а ти - мастило.

 

Пьотър Вяземски (1792-1878)

 

***

Дочу се слух за загуба страхотна:

клюкар изкусен грабнала смъртта.

Че е умрял, повярвах най-охотно,

защото не от него чух вестта.

 

 

Кондратий Рилеев (1795-1826)

 

На заболелия Крилов

 

Не се ценят талантите, ни стар, ни нов:

в Русия глуха лутат се бездомни.

За дарованието на Крилов

единствено параличът напомни.

 

 

Александър Пушкин (1799-1837)

 

На М. С. Воронцов

 

Полу-милорд, полу-крадец,

полу-мъдрец, полу-невежа,

полу-подлец, ала изглежда

ще стане истински подлец.

 

 

Фьодор Тютчев (1803-1873)

 

***

Русия, в мен съмнение роди

прогресът ти - съдба житейска!

Селяшка изба бе преди -

сега си станала лакейска.

 

 

Михаил Лермонтов (1814-1841)

 

***

Дели каквото искаш с мене,

честит ще съм, ще издържа.

Но ти душата си разменяш -

по дяволите твоята душа!

 

 

Алексей Жемчужников (1821-1908)

 

На нашия прогрес

 

Със чест и разум надарен,

той тъй обогати по-бедни братя,

че от Русия задушен,

умря в признателните й обятия.

 

 

Дмитрий Минаев (1835-1889)

 

Аналогия със стихотворец

 

“Нов Байрон станах аз” - навред

за себе си така писукаш.”

Не споря с теб:

бе хром английския поет,

а ти - във стихове куцукаш.

 

 

Максим Горки (1868-1936)

 

***

През железните решетки

взират се в прозореца звездите.

Ах! В Русия даже и звездите

гледат от небето през решетки.

 

Преведе от руски: Иван Коларов

Българската литература

© 2001 Литературен форум