Литературен форум  

Брой 42 (483), 18.12. - 24.12.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Магдалена Костова

Ронеща се безкрайност

 

Мария Гюрова, "Разпознаване", издателство "Вулкан 4", С., 2001."Разпознаване" на Мария Гюрова не е гръмка стихосбирка. И заедно с това тя несъмнено е книга, която изисква интелектуални усилия, за да бъдат разгадани гроздовете от образи и метафори, които напират от страниците й. Очевидна е иронията на авторката над културните клишета, изпълнили нашето ежедневие. Много от стиховете граничат с поетиката на абсурда. Закачката с постмодерното се чувства най-добре във функционирането на множеството цитати в тази книга, в самата игра на цитатност ("Тия дни разказвах една история и така се оплетох в нея, че едва сварих да я заградя с кавички".) Едновременно с това "отместването" на действителността е съчетано с копнеж по невъзможното завръщане в уюта на един подреден свят.

Предчувствието за радост, очакването на нещо разтърсващо се съдържа в емоционалния заряд на тази книга. Търсенето на границата, неуловимото изплъзване на вещественото, копнежът по преоткриването са деликатно въплътени в хрупкави метафори. Едновременно с това тази поезия тежнее към афористичното, към философски обобщеното.

Желанието да бъдеш друг, да проникнеш отвъд мъчителния смисъл на думите, вечните човешки истории са част от нещата, които авторката се опитва да преосмисли по свой начин. Стиховете са едновременно очакване, мъдра болка и скептична усмивка по отношение на вярата в чудеса. Сред морето от поетична продукция тази книга има собствена физиономия и заслужава да бъде прочетена.

 

Българската литература

© 2001 Литературен форум