Литературен форум  

Брой 43 (484), 25.12.2001 - 1.01.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Книгите

 

 

Владимир Левчев, "Балканският принц"

Владимир Левчев, "Балканският принц", УИ "Св. Кл. Охридски", С., 2001

 

"Балканският принц" на Владимир Левчев представлява двупланова книга, която не случайно започва с думите "Няколко начина да се чете този роман". Редуват се легенди, разказани с гласа на народния певец, и техни исторически анализи, издържани в резервирания маниер на учения. Извън действието на романа, авторът се опитва да предложи и обективен социален и психологически прочит на песните за Крали Марко. Макар да се предлагат начини за четене на тази книга, безспорно цялостната картина, която нейните два пласта създават, е най-ценна. Историята и народните песни рисуват в лицето на Крали Марко образ на човек, който е отговорил на необходимостта на съвременниците си да възпеят своите представи за робството, за свободата и народната сила. Авторът се е опитал да запази автентичния език на народната песен, който придава особен колорит на повествованието. Романът отразява и анализира една балканска действителност, в която към прилепския владетел Крали Марко имат претенции и сърби, и българи, и македонци, смятащи го за част от своята история.

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Златен ключ на класическата българска художествена литература. Т. 1. Средновековна българска литература IХ-ХVIII век.

Златен ключ на класическата българска художествена литература. Т. 1. Средновековна българска литература IХ-ХVIII век. Произведения, бележки. АИ "Марин Дринов", изд. "Мисъл", С., 2001.

 

Томът е част от един амбициозен проект, подкрепен от Юнеско, а именно - представянето на 100 произведения на класическата българска художествена литература в издание за "всеки български дом" и "всяко българско сърце".

Том I обхваща периода IХ-ХVIII век: прабългарските надписи върху камък, текстове от Константин-Кирил Философ, Методий, Климент Охридски, Наум Охридски, Константин Преславски, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх, Симеон, Презвитер Козма, Патриарх Евтимий, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Йоасаф Бдински, Владислав Граматик, Димитър Кантакузин, Поп Пейо, Матей Граматик, Йосиф Брадати, Филип Станиславов, Даскал Тодор Пиротски. Изданието е христоматийно, в подготовката му участват безспорни учени от Института за литература при БАН и СУ "Св. Кл. Охридски". Тази книга може да бъде от полза както за ученици, така и за студенти, а и за всеки, който обича българската литература.

Радослав Попов, "Русия против Стамболов или Стамболов против Русия?"

Радослав Попов, "Русия против Стамболов или Стамболов против Русия?". АИ "Марин Дринов", С., 2001.

 

Външната политика на кабинета на Стефан Стамболов, представена през един от най-горещите й проблеми - отношенията с Русия - това е водещата линия в настоящата книга. Авторът се концентрира върху позицията на Кабинета към Русия и съответно - върху руските планове към България. Великите сили и Турция, разбира се, не остават извън този спектър. Фактологичната страна на изследването е много добре защитена. Използвани са публикувани и непубликувани документи от архивите на министерствата на външните работи на двете страни, от личната кореспонденция на български политици, общественици и дипломати, документи с френски, английски, белгийски, немски, италиански и турски произход.

"Има исторически личности и събития, за които повече се говори, отколкото се пише (...) Тези лица и събития стават актуални и се използват в определени периоди за насаждане на специфични, а и на политически чувства сред обществото с разклатено национално самочувствие и обезверено в перспективността на бъдещото си развитие" - с тези думи Радослав Попов заявява социокултурното място на труда си.

Българската литература

© 2001 Литературен форум