Литературен форум  

Брой 1 (485), 08.01.2002 - 14.01.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Антоний Петров

 

***

високо ми е нищото
към метър и седемдесет
на най горния рафт
между бердяев и хиподил
точно под над смисъла е
без обложка
си няма корици
нито страници
лента флопи скелет
му липсват
за да го видя чуя подушат попипат
в ниското на гледните точки в мене
някакси сбъдвано
на дъното на кацата
повито
да си отпие битието
всичкото буквом
цифром до нула
незаченато още
е толкова нискоЕкстралингвистична семиотичност

в тоя ми паратекст
бях съблякъл лексемите
синтактичните и пунктуационните
излишества
изхвърлил вербалното
надмогнал речевото
метатекстуалното
вдигнал среден пръст като удивителен
рецептирах върху понятието
литературност***

чакам в трета строфа
в стих сто
единицата пред двете нули
единицата между двете нули
разколебана влиза
последователно и в двете
словото изчезва
сезам умира
отвори се
искам да излязанереализирано обяснение в любов

говорим си
говориш ми
говоря ти
приказвам си

Българската литература

© 2001 Литературен форум