Литературен форум  

Брой 1 (485), 08.01.2002 - 14.01.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Книгите

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

 

Христо Манолакев,

Христо Манолакев, "Текст и граници". АИ "Проф. Марин Дринов", С., 2001.

 

Изследването е посветено на писателския дебют на А. С. Пушкин. Първата книга на руския класик - "Повестите на Белкин" - е представена през проблемите на своята история и поетика.

Проследена е литературната биография на всяка от петте новели, както и процесът на свързването им в една текстова цялост.

"Текст и граници" осъществява модерен прочит на тези христоматийни Пушкинови творби, при който те са мислени през постоянното съизмерване на частта с цялото.

Тяло и пространство, поглед и жест, мълчание и говорене, завършеност и незавършеност, свое и чуждо - това са опозициите, формиращи спектъра на пресягането отвъд канона, което ни предлага Христо Манолакев.

Книгата е адресирана към всички, които се интересуват от Пушкиновото творчество и биография, както и от руската художествена проза от първата половина на ХIХ в. С усета си за литературен контекст и безспорните си анализаторски находки авторът предоставя на българския читател един наистина интересен труд.

   
История. Разказ. Памет

История. Разказ. Памет. Изд. Дом на науките за човека и обществото. С., 2001.

 

Текстовете, представени в тази книга, са преработени варианти на докладите от международна конференция на тема: "Историята пред предизвикателствата на промените и паметта". Установяващото се демократично общество между своето минало и настояще е проблемният център, около който са организирани статиите. Културата на паметта, разказване и познаване, постмодерното фрагментаризиране на историята, преобразуването на миналото в история, посткомунистическите употреби на паметта и много други теми формират корпуса на един интересен сборник, засягащ феномена на обществата в преход. Като своеобразен лайтмотив на изданието могат да бъдат цитирани думите на Ж. Рьовел: "Миналото не ни говори вече в настоящето, предлагайки ни огледалото на образцови ситуации, на поведение за пример, на репертоар от прецеденти, който е готов за употреба."

Тук ще откриете имената на Хайнц-Дитер Китщайнер, Христо Тодоров, Райна Гаврилова, Румен Даскалов, Йорн Рюзен, Франсоа Артог, Жан-Луи Фабиани, Албан Бенса и др.

Сборникът е съставен под научното ръководство на Ивайло Знеполски.

 

Българската литература

© 2001 Литературен форум