Литературен форум  

Брой 1 (485), 08.01.2002 - 14.01.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Вера Бонева
Шумен

Думи за Друмев

 

На 18 януари 2001 г. в залата на Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" - Шумен, се проведе научна конференция за Васил Друмев - митрополит Климент Търновски. Изявата бе провокирана от две кръгли годишнини - 100 години от смъртта и 160 години от рождението на забележителния българин, и организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".

Макар и юбилеен, форумът бе лишен от юбилейщина. Представените текстове поставиха съществени акценти както върху безспорните, така и върху спорните аспекти от дейността на писателя-архиерей. Обществените изяви на Климент, епископ Браницки в периода 1876-1878, личните и публични контакти с Иван Вазов, книжовноезиковите схващания на младия Друмев, литературнотеоретичните и педагогическите му концепции, някои културноисторически сакралии, скрити в ранните му творчески изяви - това са част от темите, върху които повествуваха участниците. Любопитното сравнение, направено от архимандрит доц. Павел Стефанов, между публичния образ на търновския митрополит Климент и наскоро канонизирания от руската православна църква митрополит Арсений Мацеевич насочи аудиторията към търсене на баланс по линията духовно - светско в изявите на широкия кръг от източноправославни архиереи, изкушени от властната магия на политическото.

Какво е спечелила българската история от двете министърпредседателствания на търновския митрополит Климент и какво е изгубила каузата на православната сакралност от прякото потапяне на архиерея в мътните води на политическите борби - върху този въпрос разсъждаваха с конкретни факти и разнословни доводи участниците във форума - доц. Димитър Игнатовски, доц. Ивайло Петров, ст.н.с. Милен Куманов, доц. Кина Вачкова, доц. Спартак Паскалевски, д-р Виолета Атанасова, архим. Павел Стефанов, доц. Цветана Павловска и пишещата тези редове. Достигнаха ли до обща позиция? Да. По въпроса за дефицита на някои основополагащи християнски ценности като съществена предпоставка за острите дисбаланси, люлеещи съвременното ни общество между лековерието на "Осанна" и озлоблението на "Разпни го". И като резултат от все по-рядкото взиране в посланията на собственото ни минало. Дори и когато те са отправени от спорни публични фигури като писателя-архиерей-политик Васил Друмев, епископ Климент Браницки, митрополит Климент Търновски.

Българската литература

© 2001 Литературен форум