Литературен форум  

Брой 3 (487), 22.01.2002 - 28.01.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Евелина Иванова

Бай Ганю в емиграция

 

Тончо Карабулков. "Бай Ганю в емиграция",  изд. "Светът утре", София - Париж, 2001Няма спор, че Тончо Карабулков се е нагърбил с трудна задача. Защото след талантливото перо на Алеко Константинов вече е невъзможно да се постигне същият невероятен успех. Но не това е била целта на Тончо Карабулков. Той просто е написал своята версия за прословутия нашенец и за сетен път ни е убедил в безсмъртието му като историческа, социална, национална и универсална даденост. Авторът изгражда един образ на съвременния бай Ганю, който естествено не се е променил нито на йота през годините. И сегашните приключения на нашия герой са си същите. Декорите се сменят, героят продължава да си бъде все този Бай Ганю. Където и да отиде, той няма да стане по-различен.

За Бай Ганю е писано много. Реки от мастило са били нужни на критиката, за да разбере що за явление е той. И във всяко мнение има по капка истина, полезна за сглобяването на пъзела. А книгата на Тончо Карабулков е прекрасно потвърждение на тази теза. Казаното е още в сила. Нищо ново не може да се измисли, но могат да бъдат събирани безкрайно много доказателства за несекващия интерес към по-нататъшната съдба на героя. И като не искам по никакъв начин да омаловажавам непрекъснатото актуализиращите се въпроси за приспособимостта и неприспособимостта на балканския тип, за традиционно новото изопачено тълкуване, за трагикомичната среща между изостаналите нашенски нрави и комерсиалното възприемане на чуждото смятам, че все повече се налага един друг проблем. Проблемът е в това, че още не сме открили онова качество, което ще ни направи достойни пред лицето на света. Кое е онова хубаво нещо, с което да се впишем равностойно в чуждото, като опазим истински стойностното в родното. Впрочем този въпрос не е от вчера. Само един век го нищи съвременната ни литература в своите най-представителни литературни издания, а отговорът още не е намерен. А вече влязохме в новото хилядолетие...

Влязохме ли наистина?

Българската литература

© 2001 Литературен форум