Литературен форум  

Брой 4 (488), 29.01.2002 - 4.02.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Книгите

 

Елка Трайкова, "Българските литературни полемики"

Елка Трайкова, "Българските литературни полемики". Изд. "Карина - Мариана Тодорова", С., 2001.

Българската литературна история и съвременност, разчетени през естетическите и идеологическите полемики - това безспорно е едно изключително интересно авторско начинание. Книгата на Елка Трайкова представлява сбор от статии, посветени на българските литературни прения от ХХ век. Обединени от сюжета на полемичния модел, текстовете създават картината на едно динамично пространство, обхващащо и носещо в себе си това, което обикновено редукционистки определяме като "литература".

А не трябва да забравяме, че именно на този често пренебрегван фон се дължи възникването на редица художествени текстове, че това е всъщност "маята" на литературния живот. "Развигор", "Мисъл", "Златорог", "Везни", "Нов път", случаят "Тютюн" - това са част от акцентите на книгата. Тук ще откриете щрихирани и редица важни фигури на българската литературност - къде известни, къде позабравени.

Едмънд Бърк, "Философско изследване на произхода на нашите идеи за възвишеното и красивото"

Едмънд Бърк, "Философско изследване на произхода на нашите идеи за възвишеното и красивото". Изд. "Кралица Маб", С., 2001.

Излезе философският трактат на английския политически и естетически мислител Едмънд Бърк, дал съществен принос във формирането на редица просвещенски, романтически и модерни идеи. Въпреки своята отдалеченост във времето текстът пази чара на своята оригиналност и полемична активност. "Философско изследване на произхода на нашите идеи за възвишеното и красивото" задава интерпретаторски модели, валидни и до днес. Като естетическа и социокултурна парадигма текстът провокира съвременни анализи и дебати.

Българската литература

© 2001 Литературен форум