Литературен форум  

Брой 5 (489), 5.02.2002 - 11.02.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Книгите

 

 

Емануел Мутафов, "Европеизация на хартия. Съчинения за живописта на гръцки език през първата половина на ХVIII в.", изд. "АВА-София", С., 2001, 280 с.Изследването "Европеизация на хартия. Съчинения за живописта на гръцки език през първата половина на ХVIII в." е резултат от многогодишен труд на автора в областта на историята, изкуствознанието, културологията и филологията. Представен е огромен фактологически материал - публикувани и непубликувани текстове, описания на паметници, аналогии и пр., които играят ролята на база за един широк поглед върху балканската култура през ХVIII в. Трудът е ценен колкото за османистиката и балканистиката, толкова и за историята на изкуството и културата по нашите земи и на целия полуостров. За пръв път се въвеждат множество уточнения, термини и идеи. Особен интерес представляват двете приложения на книгата. Приложение I представлява първа част от непубликуваната ерминия на Христофор Жефарович от ХVIII в. То предлага оригиналния гръцки текст с превода и коментара на автора. Приложение II е Кратък гръцко-българско-английски иконографски речник, който запълва огромен вакуум в нашата и чуждата хуманитаристика. Накрая се предлага обширно резюме на английски език. Така монографията може да бъде ползвана от изследователи славяни, грецисти и англоговорящи, което я превръща в едно мултилингвистично издание. Увлекателният стил и опитът да се събере почти целият материал от епохата превръщат книгата в принос за тясно професионалните търсения, но и в наръчник по късновизантийско изкуство, палеография и иконография за студенти и докторанти.

Един от новаторските ракурси на автора е да види феномена Европа на Балканите през призмата на съчиненията за живописта, успоредявайки също мюсюлманската и немюсюлманската култура. Представената обширна историческа и културна рамка на полуострова през целия ХVIII в. и непрекъснатите аналогии с по-ранни и по-късни епохи придават на изследването един актуален за съвремието геополитически и културноидентификационен контекст. Ненатрапчиво се доказва историческата неосъществимост на масова и повсеместна европеизация на Балканите от края на ХVII в. до наши дни. Без декларативност историческата аргументация на този труд доказва, че неизживените Просвещение и модернизация от западен тип на полуострова водят до израждане на политико-духовните процеси, което и до началото на третото хилядолетие след Христа превръща европеизацията тук в "европеизация на хартия".

Това е втората монография на автора. Първата издава едва на 18-годишна възраст. Завършва археология и история на изкуството в Атинския университет. Мутафов преподава гръцки език и култура, превежда и илюстрира съвременни гръцки прозаици. Работи в Института за изкуствознание при БАН.

Със съчинението "Европеизация на хартия" Е. Мутафов защитава докторска степен по нова и най-нова обща история. Негови студии се печатат в най-престижни научни издания по света и е признат за най-добрият познавач на материята в своята област.

Българската литература

© 2001 Литературен форум