Литературен форум  

Брой 7 (491), 19.02.2002 - 25.02.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Прочит

Галина Бояджиева

За българската философска култура

 

"Любомъдрие", съст. Р. Данкова и Евл. Данков, изд. "Фабер", В. Търново, 2002Излезе от печат том четвърти от поредицата "Любомъдрие. Архив за българска философска култура".

Публикуваните научни изследвания, отзиви и рецензии акцентират върху неоплатоническата традиция, изразена най-силно по времето на Второто българско царство - Третия Рим. Съставителите, доц.д-р Росина Данкова и доц. д-р Евлоги Данков, представят 17 автори, с евристична нормативност на идеи и проблеми. Според издателите исихазмът като логос на Третия Рим е вплетен трайно в тъканта на българските философски традиции. "В това отношение освен самата християнска философия и българско богословие следва да се има предвид и църковната йерархия, която е съобразена с потребността на българите да приемат Божествените слова, да са огласени в Божията вяра и да са възродени чрез Божественото кръщение. В църковната йерархия на българите най-висшата философия е любовта към Бога, обозначавана в родните традиции като Любомъдрие", обясняват в предговора на тома авторите.

В книгата различни аспекти в исихастката традиция на Третия Рим застъпват проф. Ралф Дюмейн и проф. Мей Бийлевелд от САЩ. Българската философия извън България е представена в специален раздел, в който със съкращения от чуждестранни сборници и издания са препачатани различни статии за философията на културата у нас.

Названието на сборника има за цел да възстанови философските традиции на Търновската книжовна школа, като популяризира произведенията на исихастките мислители, придавали духовния облик на богоспасния старопрестолен Търновград, и основните философски проблеми на историята на българската философска мисъл във великотърновските традиции.

Поредицата "Любомъдрие" излиза по идея на доц. д-р Евлоги Данков, преподавател по история на българската философия и философия на природата във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий".

Първият том бе издаден от Философския факултет през 1996 г., а втори и трети с подкрепата на Националното дружество за българска философска култура с център Велико Търново през 2001 г.

Страниците на "Любомъдрие" изпълват едновременно изследвания на преподаватели философи и богослови и на техни студенти с оригинален принос към родната философска култура.

Това нарежда многотомника до съвременните изисквания в европейските университети.

Предпечатната подготовка и печатът са на великотърновското издателство "Фабер".

Българската литература

© 2002 Литературен форум