Литературен форум  

Брой 12 (496), 26.03.2002 - 1.04.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Жан-Мишел Молпоа

 

Забранено е

Да вариш козленце в млякото на майка му.
Да ядеш месо - и свинско, и камилско.
Да навличаш облекло от лен и вълна.
Да се качваш на небето миг преди смъртта си.
Да се кланяш на рисуваните образи.
Да изгаряш трупче на новородено.
Да погребваш мъртвите на изток от града.
Да угасяш огъня със слюнка.
Да разпръскваш куп лъжи.
Да се упояваш с чистата Христова кръв.
Да се скиташ гол в пустинята.
Да подлагаш на мъчения мухите.
Да се любиш на гробовете.
Да запрягаш вол с магаре.
Да изпразваш океана от водата му.

Превод от френски: Иван Бориславов

Българската литература

© 2001 Литературен форум