Литературен форум  

Брой 12 (496), 26.03.2002 - 1.04.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Силвия Дончева

 

***
Сърцето ми разбито е
                 сърдито,
                  наранено,
                обезобразено,
                     отречено,
                       предадено,
                        прободено,
                   раз дро бе  но,
                            унизено,
                              сломено,
                            болезнено,
                             болящо,
                          кървящо,
                       смъдящо,
                  свистящо,
                          горящо,
                         отровено,
                          отворено,
                           премазано,
                           раз ди пле но,

Не е Сърце!


***

Комините и керемидите на
къщите.
На котката прозявката погълна
мисълта ми.
Котките обичат прозорците. И аз.

***

Между блоковете - къс планина.
Искам да го изям като парче  
торта.
И с дъх на гора да продължа по прашните улици.


***

Вятърът влезна в стаята.
Направи една обиколка.
Хукна отегчен.

Българската литература

© 2001 Литературен форум