Литературен форум  

Брой 13 (497), 2.04.2002 - 8.04.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Васил Прасков

 

Фотофиниш

гледат ме през облаците
сини и прашни:
старец с франзела
жена с котка
жената с котката старецът с франзелата
лудата си говори
през две пейки
за тях


Шоколад

равновесието на телата
избуява денем -
лорка тръгнала по палеца
нагоре
: щъка из водата
самецът търпи повръща
вечер е но много повече
е три

Българската литература

© 2002 Литературен форум