Литературен форум  

Брой 14 (498), 9.04.2002 - 15.04.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

МАТУРАТА: КАК ДА УСПЕЕМ

Христо Ботев - живот и творчески път

 

 

 

Христо Ботев25.12.1847 - ражда се в Калофер, син на Ботьо Петков и Иванка Ботева (06.01.1848 н.с.)

1863 - след завършването на калоферското трикласно училище отива в Одеса, където се записва като частен ученик във Втора одеска гимназия

1866 - учителства в Задунаевка

1867 - завръща се в Калофер, за да замества баща си в училище; през м. април във в. "Гайда" (ред. П. Р. Славейков) е публикувано първото му стихотворение "Майце си"; на 11. май произнася бунтовна реч; през есента се установява в Румъния

1868 - публикува "Към брата си" във в. "Дунавска зора" (ред. Д. Войников); отпечатва обявление за подготвяна книга "Първи поетически опити - проза и стихотворения" (книгата не е излязла); участва в театрална постановка на Войниковата трупа

1870 - печата във в. "Свобода" (ред. Л. Каравелов) вторите редакции на "Майце си" и "Към брата си", както и "Елегия" и посветеното на Каравелов "Делба"

1871 - започва да издава в. "Дума на българските емигранти" (бр. 1-5); в бр. 2 публикува "Смешен плач"; в бр. 3 печата "Хайдути"; участва в годишното събрание на Българското книжовно дружество; замисля издаването на хумористичен вестник

1872 - арестуван, но освободен с поръчителството на Каравелов и Д. Ценович; помощник и сътрудник на Каравелов

1873 - излиза "Будилник" - вестник сатирически и юмористически, където публикува стихотворението "Гергьовден", фейлетона "O, tempora! O, mores!" и др.; през август отпечатва във в. "Свобода" "Хаджи Димитър"

1874 - участва в общото събрание на БРЦК; учителства в Букурещ; сътрудничи на в. "Независимост" (ред. Л. Каравелов); започва да издава в. "Знаме"

1875 - издава преводите: "За славянското произхождение на дунавските българи" от Д. Иловайски и драмата "Кремуций Корд" от Н. Костомаров; публикува в бр. 10 на в. "Знаме" "Политическа зима"; сключва граждански брак с Венета; издадена е книгата "Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова"; подготвя календар за 1876 г. със стихотворението "Обесването на Васил Левски"

1876 - ражда се дъщеря му Иванка; издава в. "Нова България"; четата, на която е войвода, преминава Дунав с кораба "Радецки"; на 20. 05 е убит в сражение във Врачанския Балкан.

 

НАШИТЕ ТЕКСТОВЕ - ВАШИЯТ УСПЕХ

Българската литература

© 2002 Литературен форум