Литературен форум  

Брой 14 (498), 9.04.2002 - 15.04.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Евелина Иванова

Eскизи от горната земя

 

Насос Вагенас.  "Орфей на горната земя. Стихотворения и есета". ИК "Нов Златорог", 2002Стиховете на Насос Вагенас са като нарисувани върху коприна. Детайлът е живописен, въздействащ, релефен. Сякаш на забавен каданс преминават цветовете на живота в неспирния му бяг. Цялото това движение е завъртяно в отчетливи усещания от постепенното наслагване на отделни отрязъци от рисунката. Старогръцката митология, мъдра и омайна като вино, е един от източниците на вдъхновение на поета. Само че преплетена в интересен синтез с митовете на новото време. През тъканта на едното прозира другото. Вагенас тълкува, но не чрез аналитичен размисъл, а чрез вродената профетичност на чувствителен и много талантлив поет. Стиховете са пределно наситени с цвят, емоция и успокоена красота. Притаена чувственост се крие навсякъде. Нега, която опиянява и привлича. Любовта може да бъде вечна, ако се почувства като частица от безсмъртния ритъм на природата. И същевременно недосегаема за света, протегнал суетните си пипала към нея. Любовта е мозайка от хиляди разноцветни мигове, но може да блесне с всичката си хубост дори само в един-единствен миг, в един жест, във внезапната и случайната красота на произволно избран кадър.

Вагенас е филигранен ваятел на словото. Неговите поетически късове са изящни, бликащи дълбоко опиянение и магнетичен чар. Изострят сетивата за красивото, докосват най-чувствителните и деликатни кътчета на душата. Тези стихове предоставят изключителната възможност за усещания - шанс да уловиш мига, да се залюлееш в него, да го вкусиш, а после да изпитваш томителна тъга по случилото се. Освен поезия Вагенас създава и прекрасни есета, споделяйки в тях своите възгледи за гръцкия културен живот през последните петнадесет години. В този, както той сам го определя, "външен дневник", публикуван под формата на подлистници в атинския вестник "Вима", Вагенас споделя критическите си оценки за развитието на литературата и литературната наука, за тълкуването на текста, за това как се правят критически митове, за явленията на паракултурата, насилието на средствата за масова комуникация.

Интерес представлява неговото отношение към гръцкия постмодернизъм. Една част от есетата са посветени на мястото на Кавафис и Сеферис в гръцкия културен космос. Друга част тълкува поезията в нейното отношение към езика, ритъма, историята, времето, морала, самопознанието, опита и абстракцията. Освен всичко това Вагенас влиза в диалог с представителите на структурализма като Ролан Барт, Умберто Еко, Дерида, Цветан Тодоров.

В края на краищата всички тези текстове оформят позицията на Вагенас като литературен критик и вещ познавач на словото в неговите безкрайни търсения и тълкувания.

В стилно направеното томче на ИК "Нов Златорог" и най-претенциозният и взискателен читател ще открие нещо вълнуващо и интересно за себе си. Приятна среща с "Орфей на горната земя", скъпи читатели!...

Българската литература

© 2002 Литературен форум