Литературен форум

Брой 14 (498), 9.04.2002 - 15.04.2002 г.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 


 

Препоръчано от министерството на образованието и науката

От този брой вестник "Литературен форум" започва да публикува приложение, посветено на задължителната матура по български език и литература, която предстои да се въведе през учебната 2002/2003 г. Всяка седмица ще представяме по един автор от програмата, изготвена в Министерството на образованието и науката. Стремежът ни е да въведем избраните писатели и произведения в съгласие с изискванията и критериите на тази програма. Представянето ще бъде организирано в няколко постоянни рубрики. "В традицията" въвежда избрания автор чрез утвърдени изследвания на български критици от миналото или от настоящия период; в тази рубрика се очертава неговото най-общо присъствие в литературата и специфичната проблематика на творчеството му в българската културна традиция. "Прочити" е тясно свързана с вида съчинение, който изисква матурата. Тук се предлагат анализи на отделни произведения, написани от литературоведи със съвременно мислене. Между тях присъстват и учители, които ще откроят акценти на прочита в съгласие с методическите изисквания към обучението по литература в училище. Специален фокус върху литературноисторическото познание предлага фактологичният портрет "Живот и творчески път". Той помага да се вмести интерпретацията на всеки текст в точни исторически параметри. "Препоръчваме да прочетете" разширява възможността да се усвоят допълнителни знания според конкретните потребности и възможности на учениците.

В своята цялост поредицата от приложения ще помогне на подготовката за матура, като запознава читателите с най-важните проблеми и тематични насоки в творчеството на избраните автори, като ги подготвя за аналитично вглеждане в един конкретен текст и в същото време им помага да изразят наученото на модерен литературен език.

Редакционният екип пожелава успешно представяне на всички зрелостници!

Милена Кирова

Редколегия: Доц. дфн Милена Кирова - СУ, Доц. д-р Николай Чернокожев - СУ, Гл. ас. д-р Адриана Дамянова - СУ, Д-р Елка Димитрова - БАН

 

 

Българската литература

© Литературен форум