Литературен форум  

Брой 15 (499), 16.04.2002 - 22.04.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Божидар Богданов

 Трикольор


Бели мишки
За зелен хайвер
Розовата долина сънуват


***
българия - митична длан
мечта по силната ръка
на три морета
и Охридското езеро, където
си платно белеше...
переше трикольори, знамена
с изтрити букви "...или смърт"
кошули кървави
кирливи ризи
кирасите на Крума, Симеона
простира ги там, край София
аз видях защипан с грак на гарвани
потраква скелета на лъв
от някаква Стематография
историята на туземци
плаващи върху рала
по черните вълнения
зажеглени волове
онаследили мъченичество
в което и светците
си носят ореолите върху рогатабългари

нетръгнали, те вече се завръщат
в пролуките на все едни и същи вещи,
които надживяват и стопаните
след клюмнали мушката и покойници
зад прашните портрети с малки лентички
върти се кинопрегледът на спомена
разтъпква се в екраните над еркери
в пустеещи салони, холове
заглъхват стъпките им тук на зрители
из чужди домове с кавги невиждани
из чужди лирики със звънки чанове
и пукат като кости съчки в огъня
наместват се пред телевизора
под зноя на сапунена Америка
те пак са пътници, изтегнати на припека
и кораби, дрейфуващи в кафетата
по алкохолите изброждат континентите
потъвайки в съня на Изтока,
захъркват и преди да се събудят,
са в райската родина на дедите си.

Българската литература

© 2002 Литературен форум