Литературен форум  

Брой 15 (499), 16.04.2002 - 22.04.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Иван Иванов

Захарий и жените

 

Условията, в които протичат юношеските години на Захарий Стоянов, не предразполагат към опознаване на женската душевност. Медвенските овчари, сред които преминава началната му младост, са особено отдалечени поради особеностите на своя "занаят" от женския свят. Описвайки начина им на живот, Захарий отбелязва, че те не виждали "женско лице" в продължение на няколко години. Тласъкът към опознаване на другия пол идвал отвън - от родители и близки.

С напускането на родния Медвен възможностите за възприемане на обществото с неговите различни страни се променят.

Независимо, обаче, от ограничеността на своя дотогавашен живот, З. Стоянов не е респектиран от големите градове, каквито тогава са Варна и Русчук. Според Т. Ташев "богатата фантазия" на Джендо го спасява от изненадите на мащабността, но го стъписва, "отношението на хората, с които най-напред се сблъсква". Той, обаче, не се адаптира пасивно към новата среда. Израства в нея и чрез самообразованието си, и чрез общуването. Приет в дома на Баба Тонка, влиза в досег с членовете на нейното семейство, в което има и две девойки, една от които след време ще стане негова съпруга. Не ще и съмнение, че още тогава наред с политическата дейност се е формирало и отношението към жената, и, разбира се, към младата жена.

Общ за българските революционери от това време е стремежът за личния си живот да отбягват да говорят. Това личи и в запазените им писма, дневници, а също и в други писмени източници.

Затова е трудно да се надзърне в личния им живот. Дори такъв изследовател на живота на З. Стоянов като Т. Ташев ще отбележи с две изречения само: "Остава само подевката - недостъпната изгора на Заимов и бъдещата госпожа Анастасия Захарий Стоянова: Преди въстанието тя е само на 14-15 години, но и за да прониже сърцето на гурбет Парго, и дванайсет са й стигали".

Като темперамент и характер Захарий винаги се е отличавал с жизненост и общителност. "Аз, в качеството си на 25 годишен ергенин, разбира се, че не останах хладнокръвен пред яростната конкурентка (става дума за дъщерята на поп Грую, увлечена в подготовката на въстанието - б.а.), казах няколко благи думи вън от програмата си, потрудих се да докажа, доколкото го изискваше мисията ми, че от немай-къде съм навлякъл дрипавите рупалански дрехи, подсуках си едното мустаче и захванах да си кривя окото към дядовата попова дъщеря... Младини!"

След Освобождението, въпреки бързоизменящите се условия, запазват своето влияние над човешките отношения.

Останалите живи революционни дейци след Освобождението свиват свои семейни гнезда. Жените за тях са вече не отдалеченият идеал, а живата реалност. Женската интимност, обаче, за общественика не се простира само до очертанията на неговото семейно гнездо. Той има своя позиция за интимните отношения от гледна точка на определена ценностна система с обществена значимост. Например, въздържанието да се откриват пред привличащата душата жена. В едно писмо до Анастасия З. Стоянов описва живота в Русе и особено взаимоотношенията в семейство Обретенови, но никъде не загатва за своите лични чувства към нея.

По повод представянето на Вазовата драма "Руска" Захари Стоянов подлага на остра критика моменти от съдържанието й, а и самия образ на главната героиня, в който вижда сериозно отдалечаване от действителността, грубата робска действителност. Несъответстващата на тази среда интимност, чужда на българската женска душевност, е изобразена в тази драма, според него.

Следва

Българската литература

© 2002 Литературен форум