Литературен форум  

Брой 15 (499), 16.04.2002 - 22.04.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Снежина Иванова

 

Окрайнини

Колко живота
В сухите очи на старицата
Зад червясалото черчеве
Гълъб счупи стъклото
И се засели

Ще те прогоня гълъбе
Ще те прогоня

Шепне старицата
Скрипти дървоядът
Плъховете се издуват от имане
Млякото почерня на огъня
Огънят подмладя

Ще те изтръгна демоне
Ще те изтръгна

Кълне старицата
Кърши вещерски пръсти
Върти сухи очи
Сред гробовете на децата си

Прахта пада на сняг
Пръстта расте на покрив

Бърза гълъбовата майка
Да посади цвете

 

Българската литература

© 2002 Литературен форум