Литературен форум  

Брой 15 (499), 16.04.2002 - 22.04.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

МАТУРАТА: КАК ДА УСПЕЕМ

Иван Вазов - живот и творчески път

 

Иван Вазов1850, 27 юни - в семейството на търговеца Минчо Вазов и Съба Вазова се ражда бъдещият писател Иван Вазов

1865 - учи в Калоферското училище; става помощник-подидаскал на учителя си Ботьо Петков - бащата на Хр. Ботев; чете френски и руски книги, които намира в училищната библиотека

1866 - учи в Пловдивската гимназия, изучава френски език

1870 - в "Периодическо списание на Браилското книжовно дружество" е отпечатано първото му публикувано стихотворение "Борба"; изпратен е от баща си в Румъния да усвоява търговския занаят при чичо си; избягва в Браила, живее 2-3 месеца с хъшовете в кръчмата на Никола Странджата, среща се с Ботев в Браила и Галац

1872-73 - учителства в България, работи като преводач на железопътната линия София - Кюстендил, усъвършенства френския език, учи немски език

1875 - връща се в родния си град, където става член на възобновения Сопотски революционен комитет

1876 - емигрира в Русия; в Букурещ става член на "Българското централно благотворително дружество"; подготвя първите си стихосбирки "Пряпорец и гусла" (1876) и "Тъгите на България" (1877)

1877-78 - писар е в Свищов при губернатора Н. Геров; създава стихосбирката си "Избавление" (1878)

1879-80 - председателства Берковския окръжен съд

1880 - установява се в Пловдив; през известния като "пловдивски" период от своето творчество създава цикъла "Епопея на забравените" (1881-84), стихотворенията "Българският език", "Към свободата", "Не се гаси туй, що не гасне", "Новото гробище над Сливница", повестите "Немили-недраги" и "Чичовци", разказа "Иде ли?" и др.

1881 - бива избран за председател на Пловдивското книжовно научно дружество и става главен редактор на издаваното от него списание "Наука"; излиза стихосбирката "Гусла"

1884 - излизат от печат стихосбирките "Италия", "Поля и гори"

1885 - заедно с К. Величков основава списание "Зора" и съставя двутомната "Българска христоматия", представяща повече от 100 български и чуждестранни автори

1886 - отпечатана е стихосбирката "Сливница"; Вазов емигрира в Цариград, после - в Одеса, където създава романа "Под игото"

1889 - установява се в София

1893 - излизат поетическите книги "Звукове" и "Поеми", т. 3 от "Повести и разкази" (1891-93), пътеписът "Великата Рилска пустиня" (1892)

1894 - излиза като самостоятелно издание "Под игото", публикувани са поемата "Грамада", драмата "Хъшове"

1895 - тържествено бива чествана 25-годишната му литературна дейност; отпечатана е втората част от "Драски и шарки. Очерки из столичний живот" (1893-95)

1897 - Вазов става министър на народната просвета в народняшкото правителство на К. Стоилов

1899 - отпечатана е стихосбирката "Скитнишки песни"

1900-20 - излизат стихосбирките "Под нашето небе" (1900), "Легенди при Царевец" (1910), "Под гръма на победите" (1914), "Люлека ми замириса" (1919), "Не ще загине!" (1920) и др.; сборниците разкази "Видено и чуто" (1901), "Пъстър свят" (1902), "Утро в Банки" (1905), романът "Казаларската царица" (1903), комедията "Службогонци" (1903), драмата "Към пропаст" (1910); пълно събрание на Вазовите съчинения в 8 тома (1911-18), останало незавършено

1920 - тържествено е отпразнуван 70-годишният юбилей на "народния поет"

1921 - Вазов става почетен член на БАН; умира в София на 22 ноември 

 

НАШИТЕ ТЕКСТОВЕ - ВАШИЯТ УСПЕХ

Българската литература

© 2002 Литературен форум