Литературен форум  

Брой 17 (501), 30.04.2002 - 6.05.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Корнелия Благоева

 

Рибари

Солени дни
върху горещи устни.
Усмивка по вълните
вятърът търкаля.
Шепот в дланите
и мрежите
набъбват
по-тежки
от живота.***

Понякога любовта
като сърп луна
окосила
погледи думи тела
изслушала тревите
събрала в окови слънца
през града боса препуснала
и обратно
забрадила старата стряха
с ненужни преспи
тежки и дълги
като самата зима
по-бяла
от празен лист
неназована
пък и кръстник няма
отиде си
както дойде
по никое време
подготвена
завинаги.***

Тиктакането на гласа -
превръзка над очите.
Катериш се
след думите -
не ги достигаш
преди стрелките
да се срутят
от самоубийство.***

С разпукани устни
луната
над покривите
над душите
В очите
натежали слънчогледи
по мостовете
никой
не върви

Българската литература

© 2002 Литературен форум