Литературен форум  

Брой 18 (502), 7.05.2002 - 13.05.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

МАТУРАТА: КАК ДА УСПЕЕМ

Алеко Константинов

Живот и творчески път

 

Алеко Константинов1863, 1 януари - в Свищов, в семейството на заможния търговец Иваница Хаджиконстантинов се ражда Алеко Константинов

1872-77 - учи в Свищовското училище и в Априловската гимназия в Габрово

1877 - по време на Руско-Турската война е писар, заедно с Ив. Вазов, в канцеларията на свищовския губернатор

1881 - завършва средното си образование в гр. Николаев, Русия; като ученик издава собствено ръкописно списание, пише стихове, превежда "Отело" от Шекспир

1885 - завършва право в Новоросийския университет в Одеса

1885-86 - работи като съдия и прокурор в Софийския окръжен съд

1886-92 - първо е помощник-прокурор, а после и съдия в Софийския апелативен съд; два пъти е уволняван по политически причини; по настояване на П. П. Славейков превежда поезия - Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Молиер, В. Сарду, Ф. Копе, като преводите му се печатат в "Библиотека "Св. Климент" под редакцията на П. Каравелов; създава първия туристически клуб "Урвич"; възниква компанията "Весела България", съставена от интелигенти

1889 - посещава Всемирното изложение в Париж

1891 - заедно с приятели от "Весела България" и от културното дружество "Славянска беседа", в което членува, посещава Земеделското индустриално изложение в Прага

1893 - посещава Колумбовото изложение в Чикаго; в сп. "Български преглед" започва да излиза пътеписът му "До Чикаго и назад"

1894 - участва в работата на първия журналистически конгрес; кандидатства за народен представител в родния си град; "До Чикаго и назад" е отпечатан в самостоятелно издание; в сп. "Мисъл" започва да излиза "Бай Ганьо"; А. Константинов започва поредицата на своите фейлетони, които, заедно с негови пътеписи, дописки, статии, излизат във в. "Знаме" - орган на Демократическата партия начело с П. Каравелов

1895 - "Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин" излиза като самостоятелно издание; А. Константинов поставя началото на масовото организирано туристическо движение у нас с изкачване на Черни връх

1896 - юрисконсулт на Софийско градско управление; подготвя хабилитационен труд на тема "Правото за помилване по повод на новия наказателен закон" с цел да стане преподавател по углавно и гражданско право в Юридическия факултет на Софийския университет; до края на живота си е адвокат на свободна практика в София

1897, 11 май - убит е погрешка (стрелят от засада, за да убият пътуващия във файтона заедно с А. Константинов адвокат М. Такев) по пътя между Пловдив и Пазарджик, близо до с. Радилово

НАШИТЕ ТЕКСТОВЕ - ВАШИЯТ УСПЕХ

Българската литература

© 2002 Литературен форум