Литературен форум  

Брой 18 (502), 7.05.2002 - 13.05.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Анна Рошковска

Нереализирани съобщения

 

Продължение от бр. 17 

Първото съобщение беше във връзка с неизвестна досега преписка между проф. Ф.А. Бруни и именития ни възрожденски зограф и интелектуалец - Станислав Доспевски. По-скоро за тази подробност, че Доспевски работи за създаването на Български национален музей, в който да събере българската старина в нейното многовековно присъствие. Забележете! Става дума за времето преди Априлското въстание, когато България няма своя държавност, а Доспевски работи за институция, която да демонстрира духовния й престиж, хилядолетната история на този престиж. Той обикаля Бачковския, Рилския манастири, подбира още ранносредновековни експонати, които да влезнат в експозицията на този музей, споделя вълнението си и със своя съмишленик Найден Геров. Проф. Бруни откликва на предложението на Доспевски и се готви да дойде в България и да работи за създаването на музея "без да иска заплащане" . Събитията от Априлските дни попречват на реализацията на тази идея. Попречва и жестоката смърт, на която турците обричат Доспевски, като го затварят и зверски изтезават в зандана Мехтархане в Цариград за участие във въстанието, а след това го хвърлят разсъблечен за поругание на един от кейовете в града. Вече след Освобождението Константин Величков продължава реализацията на Държавен музей, наследник на който е сегашният Етнографски музей. Сведенията бяха нови, неизвестни, отнасяха се до музея при института, който списва своето списание. Отказаха ми публикацията на това съобщение. Причините не са ясни.

Следва

Българската литература

© 2002 Литературен форум