Литературен форум  

Брой 19 (503), 14.05.2002 - 20.05.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

МАТУРАТА: КАК ДА УСПЕЕМ

Михаил Неделчев

Краевековно вглеждане в Яворовото творчество

 

Създадено в края на миналия - началото на нашия век, Яворовото творчество безспорно е краевековно в цялостния смисъл на този създаден от Стоян Михайловски в българската езикова култура неологизъм. И то е краевековно не само защото думата век и производни от рода на вековни, вековечни, са ключови думи в поезията му и в другите текстове. Яворовото творчество носи образите и смислите на цялостна криза в битието на българското, европейското и световното човечество, на прехода, прелома и пропадането в историческо безвремие, на задължителната за дълбинно познаващия субект трагическа равносметка и на освободената от безоснователната лековата оптимистичност визия за бъдещето. Това творчество е екстатично-мъчително вглеждане в зева, в хиатуса, в процепа, откъдето се хилят не само родените от помрачения разум чудовища.

Така Яворовото творчество не е краевековно в традиционния, в познатия, в класическия смисъл на думата. То не изрича толкова пророчества за този или за следващия, за изминалия XIX и за бъдещия XX век. (Така както песимистично, но все пак в рамките на конкретните исторически реалии ги виждаше Стоян Михайловски, а пророкуваше светли прогнози доброжелателният Иван Вазов.) Яворовото творчество е вековечно, трансвековно, то е творчество и на чудовищния сън на вековете, и на бързия им бяг, на вихрената им смяна, на неудържимото им безспирно редуване. И точно в този друг, с по-висока степен на абстракция смисъл това творчество е краевековно за XX век...

 

НАШИТЕ ТЕКСТОВЕ - ВАШИЯТ УСПЕХ

Българската литература

© 2002 Литературен форум