Литературен форум  

Брой 20 (504), 21.05.2002 - 27.05.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

ПРОЧИТ

Анелия Митова

Смехът като шпага

 

Дилян Бенев. "Артефакти".Изд. ателие  Аб. 2002Сатирата е оръжието, на което Дилян Бенев разчита в първата си книга "Артефакти". Само по себе си това впечатлява в контекста на съвременния литературен поток, чиито автори се пооткъснаха от осмиването на обществените порядки. Което е странно, имайки предвид абсурдните ситуации, с които ни сблъсква ежедневието. В сборника си с миниатюри авторът се нагърбва именно със задачата да диагностицира и излекува чрез смях недъзите в съвременното ни общество. Дилян Бенев ни среща с продажността, лицемерието, низостта, страха, алчността, изродените представи за власт, слава, благополучие. Повечето сатирични миниатюри на автора като форма са много близо до притчите - удачен подход, позволяващ повече лекота на прочита по-голяма мащабност на обобщенията. Други текстове се свеждат до афоризма - например "За ИДЕАЛА умряха. От ИДЕАЛА умряха".

Горчив е смехът на Дилян Бенев, тъжни в същността си са забавните ситуации, които разиграва в книгата си. Въпреки това силата на "Артефакти" е в усмивката, която неизменно предизвиква. Усмивка, която ни разграничава от персонажите в книгата, издига ни над бездуховните тълпи и ни кара да приемем философски нелеките истини, внушавани ни от автора. За успеха на книгата несъмнено има огромна заслуга художникът Христо Комарницки. Неговите карикатури са своеобразна "втора сюжетна линия", органично допълваща приключенията на Дилян Бенев из съвременния ни свят - забавен в цялото си несъвършенство.

Българската литература

© 2002 Литературен форум