Литературен форум  

Брой 20 (504), 21.05.2002 - 27.05.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

МАТУРАТА: КАК ДА УСПЕЕМ

Димчо Дебелянов

Живот и творчески път

 Димчо Дебелянов

1887, 28.03 - роден в Копривщица

1895 - семейството се премества в Пловдив; умира баща му

1904 - ученик в I мъжка гимназия, София

1906 - първи публикувани стихотворения (сп. "Съвременност")

1907 - работи в Метеорологичната станция; Дебелянов е в кръга на Николай Лилиев, Димитър Подвързачов, Константин Константинов

1909 - работи в различни периодични издания, стенограф в Народното събрание; следва първоначално право, а после литература, но не завършва; превежда от руски и френски

1910 - заедно с Д. Подвързачов издават "Българска антология", в която е представена поезията от Вазов до съвременността

1913- 1914 - в Школата за запасни подпоручици в Княжево

1914 - сътрудник и съредактор на сп. "Звено"

1916 - заминава за фронта

1916, 02. 10. - убит е край Демир Хисар

1920 - приятелите му издават неговите стихотворения в отделна книга

 

НАШИТЕ ТЕКСТОВЕ - ВАШИЯТ УСПЕХ

Българската литература

© 2002 Литературен форум