Литературен форум  

Брой 20 (504), 21.05.2002 - 27.05.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Милена Димова

Странните странствия

 

Михаил Кръстанов. "Странствия". Изд. "Факел". 2002Читателите, които не познават добре поезията на Михаил Кръстанов, вероятно ще определят втората му книга "Странствия" като хаотична. Но онези, които следят автора от появата на първата му стихосбирка "Кръстоносец" през 1997 г. и чрез многобройните му публикации в литературния печат, няма да бъдат изненадани, защото поетът е различен буквално във всеки свой нов цикъл творби. Съвсем естествено е резултат от тези непрестанни търсения да стане своеобразният калейдоскопичен облик на новата му книга. "Странствия" създава усещането за свободно придвижване, "странстване" във времето и пространството. Читателят "прелита" над Ребейрао, Витоша, Ориента, покрай "палмите на Барбадос", разминава се с Ной, танцьорката на самба, с горския дух Матей. В тази книга почеркът на автора се отличава с подчертано търсене на сюжетност. Книгата е с почти драматургична динамика (изненадващо в сравнение с предишни, да ги наречем, афористични експерименти на автора). Всяко стихотворение има свой герой (бягащият човек, градът, бояджията, старият котарак, палачът и петелът и т.н.), героят има история, преживява емоции, влиза във взаимоотношения със заобикалящите го живи същества и предмети. И тези отношения обикновено са драматични. На моменти Михаил Кръстанов сразява с внушението за безнадеждност, за трагична взаимовръзка между елементите, конструиращи света ни. Но тази безнадеждност се преживява не толкова като действащо отчаяние, колкото като философско дистанциране от излишна драматичност.

Сборникът "Странствия" ще създаде спънки при четенето на хора с по-слабо развито асоциативно мислене. Това е така, защото една от "хитрините" в техниката на поета е в сложното и непрекъснато смесване на различни културни пластове. Ще направя едно рисковано сравнение - стилът му прилича на сърфиране в Интернет: от един сайт в друг, от една тема в друга, без да губи идеята за онова, което търси.

"Странствия" издава, че Михаил Кръстанов е от авторите, на чиято творческа организация е по-близка идеята за създаване на книги, отколкото на отделни стихотворения, събирани по-късно в сборници. В този смисъл стихосбирката е концептуално компактна, стихове от други периоди в творчеството на автора, включени тук, биха стояли като кръпки.

Да странстваш из света, затворен между кориците на новата книга на Михаил Кръстанов, е вълнуващо и предизвикателно. Опасността е да не се изгубиш някъде в далечното минало или в необозримото бъдеще. "Гидове" в пътешествието ще ви бъдат още издателят Румен Леонидов и редакторът Иван Младенов.

Българската литература

© 2002 Литературен форум